Thông Tư 18 Bộ Tài Chính

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 18/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 mon 3 năm 2020

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Theo ý kiến đề xuất của tgđ Kho bội bạc Nhà nước;

Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành Thông tứ hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho tệ bạc Nhà nước (KBNN):

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này lý giải việc đk sử dụng tài khoản; biến đổi mẫu dấu, chủng loại chữ ký, biến hóa hồ sơ pháp lý; phong tỏa, tất toán tài khoản; đối chiếu, chứng thực số dư tài khoản; lãi tiền gửi và phí dịch vụ thanh toán cho các đơn vị, tổ chức triển khai mở tài khoản tại Kho bạc đãi Nhà nước.

Bạn đang xem: Thông tư 18 bộ tài chính

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các solo vị, tổ chức triển khai đăng cam kết và sử dụng tài khoản tại KBNN, gồm:

1. Những đơn vị, tổ chức sử dụng giá thành nhà nước và các đơn vị, tổ chức được giá thành hỗ trợ;

2. Những tổ chức túi tiền (để theo dõi dự toán phân chia cấp 0; thu, chi chuyển nhượng bàn giao giữa các cấp ngân sách);

3. Những chủ chi tiêu có dự án đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) thuộc giá thành các cấp cho (ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã);

4. Các Ban làm chủ dự án được giao làm chủ dự án ĐTXDCB; gồm tư phương pháp pháp nhân, được phép đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN ghi trong Quyết định ra đời hoặc văn bản của ban ngành Nhà nước có thẩm quyền;

5. Những quỹ tài thiết yếu Nhà nước;

6. Các đơn vị, tổ chức được cơ quan Nhà nước gồm thẩm quyền chất nhận được thu những khoản phí, thu xử phạt hành chính, trưng thu theo quy định;

7. Những cơ quan lại thu;

8. Các đơn vị, tổ chức thực hiện công dụng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc quản lý, áp dụng NSNN.

9. Các đơn vị, tổ chức triển khai khác đăng ký và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN theo công cụ của cơ quan Nhà nước tất cả thẩm quyền.

Điều 3. Nguyên tắc đăng ký và sử dụng tài khoản

1. Các đơn vị, tổ chức được đk và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN nơi đơn vị đóng trụ sở chính.

2. Ngôi trường hợp 1-1 vị, tổ chức triển khai cần đk và sử dụng tài khoản tại KBNN ở địa phương khác không thuộc địa phận nơi đơn vị chức năng đóng trụ sở chính, nên được sự đồng ý của KBNN cấp cho trên bởi văn bản. Núm thể: trường hợp đơn vị chức năng có trụ sở chính trên địa bàn huyện không giống với địa bàn huyện khu vực KBNN có nhu cầu giao dịch thì buộc phải xin ý kiến của KBNN tỉnh, trường hợp đơn vị chức năng có trụ sở chủ yếu trên địa bàn tỉnh không giống với địa bàn tỉnh khu vực KBNN mong muốn giao dịch thì yêu cầu xin chủ kiến của KBNN (trung ương). Trường hòa hợp đã thanh toán tại KBNN khác, đề xuất có phiên bản xác nhận đã tất toán thông tin tài khoản của KBNN nơi đơn vị chức năng đã thanh toán giao dịch trừ ngôi trường hợp đối với tài khoản thu NSNN.

3. Đối với các tài khoản thanh toán giao dịch vốn đầu tư, tài khoản tiền gởi ban thống trị dự án, phụ thuộc vào quy định về phân cấp điều hành và kiểm soát thanh toán vốn chi tiêu của KBNN tỉnh, tp (dự án đầu tư do ban ngành KBNN tỉnh, thành phố hoặc bởi vì KBNN quận, huyện thực hiện kiểm soát, thanh toán), KBNN lí giải chủ đầu tư, Ban làm chủ dự án đk và sử dụng tài khoản tại KBNN địa phương phù hợp, bảo vệ cho việc thanh toán được thuận tiện.

4. Bên thầu chính, đơn vị thầu phụ có thể đăng cam kết và sử dụng thông tin tài khoản tiền gởi tại những đơn vị KBNN để chào đón các khoản thanh toán giao dịch của đơn vị, Ban quản lý dự án theo yêu cầu của phòng ban Nhà nước gồm thẩm quyền.

5. Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và chủng loại dấu, mẫu mã chữ ký kết được lập khi đơn vị chức năng đăng ký thông tin tài khoản tại KBNN; buộc phải được ghi đầy đủ các yếu ớt tố quy định trên mẫu; Chủ thông tin tài khoản ký tên với đóng vệt của đơn vị, tổ chức gửi cơ quan KBNN nơi đơn vị đăng ký sử dụng tài khoản. Các nội dung bên trên Giấy đk sử dụng tài khoản và mẫu mã dấu, mẫu mã chữ ký kết đã đăng ký với KBNN có giá trị kể từ ngày KBNN thông báo gật đầu đồng ý yêu cầu đăng ký sử dụng thông tin tài khoản và mẫu mã dấu, mẫu chữ ký đến khi đối kháng vị, tổ chức triển khai đăng cam kết lại chủng loại dấu, chủng loại chữ ký hoặc tất toán tài khoản, hoàn thành giao dịch trên KBNN.

6. Tất cả các chữ ký kết (chữ ký thứ nhất, chữ ký kết thứ hai) đều buộc phải được cam kết vào từng liên triệu chứng từ. Chữ ký trên giấy kế toán của một người phải thống độc nhất vô nhị và buộc phải giống với chữ ký đã đăng ký tại KBNN. Vệt của solo vị, tổ chức trên bệnh từ phải cân xứng với chủng loại dấu còn quý hiếm đã đk tại KBNN.

Trước khi áp dụng chữ cam kết số để tiến hành các thanh toán giao dịch điện tử cùng với KBNN, các đơn vị thanh toán giao dịch phải thông báo chữ ký số của các cá thể liên quan lại thuộc solo vị thanh toán giao dịch tham gia giao dịch thanh toán điện tử với KBNN. Chữ ký kết số của các cá thể tham gia thanh toán giao dịch điện tử với KBNN nên gắn cùng với từng chức danh tham gia với theo từng loại giao dịch cụ thể.

Chữ cam kết số được thông tin để ký chức vụ chủ thông tin tài khoản hoặc fan được ủy quyền (chữ cam kết thứ nhất); kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán hoặc bạn được ủy quyền (chữ ký kết thứ hai) trên những chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng qua Trang thông tin dịch vụ thương mại công của KBNN cần là chữ ký số khớp ứng của người đã được KBNN chấp thuận ký chữ ký trước tiên và ký kết chữ ký thứ nhì trong hồ nước sơ đk mở và sử dụng thông tin tài khoản của đơn vị chức năng giao dịch.

Số lượng chữ ký số mang đến chữ ký đầu tiên và chữ cam kết thứ nhị không được thừa quá số lượng người ký kết chữ ký tương ứng quy định trên Điều 8 Thông bốn này.

7. Khi thực hiện phong lan hoặc tất toán tài khoản, các đơn vị, tổ chức triển khai và KBNN phải so sánh số liệu, xác thực số dư đến ngày đối chiếu. Việc xử lý và nhảy số dư của tài khoản đến địa điểm khác thực hiện theo yêu cầu cụ thể được pháp luật có thể chấp nhận được của 1-1 vị, tổ chức triển khai hoặc yêu cầu của phòng ban Nhà nước có thẩm quyền.

8. Những đơn vị đăng ký tài khoản trên KBNN (kể cả ủy ban nhân dân cấp xã) bao gồm trách nhiệm triển khai đối chiếu và gửi chứng thực số dư tài khoản với KBNN sản phẩm tháng, quý, năm tùy nằm trong vào từng loại thông tin tài khoản hoặc đối chiếu đột xuất khi bao gồm yêu cầu theo mẫu mã biểu quy định.

10. Việc thu tiền phí dịch vụ giao dịch được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

a) KBNN không hoàn trả lại khoản phí dịch vụ giao dịch đã thu trong trường hợp đối kháng vị, tổ chức yêu mong hủy quăng quật dịch vụ giao dịch thanh toán hoặc dịch vụ thanh toán không triển khai được do những sai sót, sự cố không phải do lỗi của KBNN gây ra.

b) KBNN ko thu phí thương mại dịch vụ thanh toán đối với các khoản thanh toán giao dịch trực tiếp giữa 1-1 vị, tổ chức với KBNN (trích tài khoản để trả phí thương mại dịch vụ thanh toán, trả tiền sở hữu ấn chỉ của Kho bạc, ...), giữa đơn vị, tổ chức với các đơn vị, tổ chức triển khai khác cùng đăng ký và sử dụng tài khoản tại một KBNN.

c) KBNN không tự ý khấu trừ số tiền giao dịch của solo vị, tổ chức triển khai để thu phí thương mại dịch vụ thanh toán.

Điều 4. Tài khoản, phân nhiều loại tài khoản của những đơn vị, tổ chức triển khai mở tại KBNN

2. Tùy theo yêu cầu làm chủ và nội dung sử dụng kinh phí, những loại tài khoản của các đơn vị, tổ chức mở trên KBNN được phân loại rõ ràng như sau:

a) thông tin tài khoản dự toán

Tài khoản dự toán được mở cho các đơn vị thụ hưởng kinh phí của túi tiền nhà nước (NSNN), những tổ chức giá thành theo hình thức cấp bằng dự toán gồm: tài khoản dự toán chi hay xuyên, dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, dự trù chi đầu tư phát triển khác, dự trù chi ngân sách đầu tư ủy quyền, dự trù chi gửi giao, dự toán chi bởi lệnh bỏ ra tiền,...

b) tài khoản tiền gửi

Tài khoản tiền gởi được mở cho những đơn vị thực hiện ngân sách, đơn vị chức năng sự nghiệp, các tổ chức, bao gồm mã tài khoản kế toán thuộc đội 37 - đề nghị trả chi phí gửi của những đơn vị, cụ thể như sau:

- thông tin tài khoản tiền gởi của đơn vị hành chính, sự nghiệp: Tiền gởi dự toán, Tiền giữ hộ thu phí, Tiền nhờ cất hộ thu sự nghiệp khác, Tiền giữ hộ khác.

- thông tin tài khoản tiền gởi của xã: Tiền gửi vốn đầu tư chi tiêu do thôn quản lý, chi phí gửi các quỹ tài thiết yếu ngoài giá thành của xã, Tiền gởi khác.

- thông tin tài khoản tiền giữ hộ của ban cai quản dự án.

- thông tin tài khoản tiền gửi bao gồm mục đích.

- thông tin tài khoản tiền gửi của các tổ chức.

- thông tin tài khoản tiền gửi của những quỹ.

- tài khoản tiền gửi quan trọng của những đơn vị.

- Tiền gởi của đơn vị chức năng khác.

c) thông tin tài khoản có đặc điểm tiền gửi

Tài khoản có đặc thù tiền gửi mở cho những đơn vị, tổ chức bao gồm mã thông tin tài khoản kế toán ví dụ như sau:

- tài khoản tiền giữ hộ thuộc “Nhóm 35 - đề xuất trả về thu ngân sách” được mở cho các cơ quan thu (Tài chính, Thuế, Hải quan, truy thuế kiểm toán Nhà nước, thanh tra Tài chính, Thanh tra chính phủ, cơ quan tất cả thẩm quyền khác) để phản ánh các khoản thu phí trước lúc trích nộp túi tiền nhà nước, các khoản thuế mặt hàng tạm nhập, tái xuất, các khoản nên trả theo loài kiến nghị, các khoản thu hóng xử lý, phải trả về thu chi tiêu năm sau và các khoản tạm thu khác.

- tài khoản tạm giữ lại chờ cách xử trí mở cho các cơ quan lại thu để phản ánh gia tài tạm giữ lại chờ xử trí theo quy định của lao lý và được mở chi tiết theo cơ cỗ ván chính, cơ sở Hải quan tiền và các cơ quan liêu khác.

- tài khoản phải trả khác được mở nhằm phản ánh các khoản đề nghị trả khác ngoại trừ nội dung những tài khoản vẫn mở theo ngôn từ nêu trên.

d) thông tin tài khoản thu, chi của cơ quan làm chủ thu

Tài khoản thu, bỏ ra của cơ quan quản lý thu mở cho các cơ quan tiền thu nhằm theo dõi những khoản thu, chi NSNN bởi cơ quan tiền thu cai quản lý.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà tài khoản

1. Nhiệm vụ

Chủ thông tin tài khoản là người đại diện thay mặt theo lao lý chịu trách nhiệm làm chủ việc thực hiện số chi phí trên thông tin tài khoản của đơn vị, tổ chức mở trên KBNN (tài khoản dự toán, tài khoản tiền nhờ cất hộ và tài khoản có đặc điểm tiền gửi), tất cả nhiệm vụ:

a) Lập với gửi hồ nước sơ đk và sử dụng thông tin tài khoản đến KBNN; phụ trách về tính pháp lý của các giấy tờ liên quan cho Hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản của đối kháng vị;

b) Chấp hành chế độ đăng cam kết và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN;

c) thực hiện mã ĐVQHNS của chính mình trong hoạt động giao dịch về ngân sách từ khâu lập dự toán, tổng đúng theo và phân bổ dự toán, chấp hành cùng quyết toán ngân sách;

d) Chấp hành đúng chế độ quản lý tài chính, tiền tệ của nhà nước; chịu đựng sự kiểm tra, kiểm soát điều hành của cơ thùng chính và KBNN;

đ) Kịp thời thông báo cho KBNN vị trí mở thông tin tài khoản khi phát hiện nay thấy gồm sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của chính bản thân mình hoặc nghi hoặc tài khoản của mình bị lợi dụng;

e) hoàn trả hoặc phối phù hợp với KBNN hoàn trả các khoản tiền vì sai sót, nhầm lẫn sẽ ghi có vào thông tin tài khoản của mình;

h) phụ trách về đều thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản khi sử dụng tài khoản do lỗi của mình;

i) không được mang lại thuê, cho mượn tài khoản;

k) Đăng ký số điện thoại thông minh di động của chủ thông tin tài khoản (hoặc bạn được ủy quyền), kế toán tài chính trưởng đơn vị chức năng với KBNN nơi đơn vị chức năng mở thông tin tài khoản để theo dõi, kiểm soát điều hành kịp thời sự dịch chuyển số dư thông tin tài khoản của đơn vị với KBNN.

2. Quyền hạn

a) Chủ tài khoản có quyền yêu cầu KBNN nơi đăng ký và thực hiện tài khoản triển khai các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vừa lòng pháp, hòa hợp lệ; được ủy quyền cho những người khác làm chủ tài khoản, hoặc ký hội chứng từ giao dịch với KBNN theo đúng luật pháp và thủ tục về ủy quyền;

b) Được yêu cầu KBNN khu vực mở thông tin tài khoản tất toán thông tin tài khoản khi yêu cầu thiết.

c) Được đề xuất KBNN vị trí mở tài khoản so sánh số dư tài khoản.

d) Lựa chọn hiệ tượng gửi hồ nước sơ đăng ký và sử dụng thông tin tài khoản qua dịch vụ công của KBNN hoặc gởi trực sau đó KBNN.

đ) Được ủy quyền cho KBNN từ bỏ trích tài khoản thanh toán những khoản đưa ra theo chính sách quy định.

e) Được quyền yêu mong KBNN sao chụp tài liệu kế toán tài chính có liên quan theo qui định của luật pháp kế toán.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bội bạc Nhà nước

1. Nhiệm vụ

a) phía dẫn các đơn vị, tổ chức triển khai đúng cơ chế đăng ký và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN.

b) tổ chức triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký và sử dụng thông tin tài khoản cho các đối tượng người sử dụng quy định tại Điều 2 Thông tứ này.

c) Hạch toán đúng tài khoản kế toán phù hợp theo từng nội dung phát sinh trên giấy kế toán của đơn vị giao dịch. đúng lúc ghi tất cả vào tài khoản của solo vị, tổ chức những lệnh giao dịch thanh toán chuyển tiền đến, nộp tiền mặt vào tài khoản; trả lại kịp thời các khoản tiền vày sai sót, nhầm lẫn vẫn ghi Nợ vào tài khoản.

d) cất giữ mẫu dấu, chủng loại chữ ký kết của công ty tài khoản, kế toán tài chính trưởng hoặc người phụ trách kế toán (trường hợp 1-1 vị, tổ chức thuộc đối tượng người dùng phải đăng ký chữ cam kết kế toán trưởng) và những người dân được ủy quyền nhằm kiểm tra, đối chiếu trong quy trình sử dụng tài khoản thanh toán giao dịch của solo vị, tổ chức.

đ) update kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi nội dung trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán giao dịch của nhà tài khoản. Bảo quản lưu trữ làm hồ sơ mở tài khoản và những chứng từ thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản theo đúng giải pháp của pháp luật.

g) chịu trách nhiệm về những thiệt hại bởi sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài khoản của đối kháng vị, tổ chức do lỗi của KBNN.

h) Chấp hành đúng chế độ, nguyên tắc làm chủ tài chính hiện hành đối với các đối kháng vị, tổ chức triển khai đăng cam kết và sử dụng tài khoản tại KBNN; giải quyết và xử lý xử lý theo ra quyết định của phòng ban Nhà nước bao gồm thẩm quyền.

i) Kiểm tra, kiểm soát và điều hành việc chấp hành cơ chế tài chính, tiền tệ, chính sách đăng ký kết và sử dụng tài khoản tại KBNN.

k) Phối phù hợp với cơ quan tài chính trong vấn đề kiểm tra mã ĐVQHNS cho những đơn vị, tổ chức liên quan.

m) thông tin số hiệu thông tin tài khoản cho 1-1 vị, tổ chức triển khai theo lý lẽ tại Khoản 4 Điều 9 Thông tứ này.

n) cung ứng đầy đủ, kịp thời sự dịch chuyển số dư thông tin tài khoản của đơn vị theo số điện thoại thông minh đơn vị đã đăng ký quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tứ này.

o) Trích tài khoản thanh toán các khoản chi theo chế độ quy định theo ủy quyền của chủ tài khoản.

p) thực hiện sao chụp tài liệu kế toán tương quan khi tất cả yêu ước của đối kháng vị, tổ chức thanh toán theo chế độ của pháp luật kế toán.

q) phối kết hợp và giao hàng công tác kiểm toán tài khoản các chương trình, dự án ODA theo yêu thương cầu của phòng tài trợ so với các tài khoản từ nguồn ngân sách vay, viện trợ quốc tế do chủ dự án công trình mở trên KBNN.

2. Quyền hạn

a) không đồng ý việc đk sử dụng tài khoản của các đối tượng người sử dụng không nằm trong phạm vi được phép mở tài khoản tại KBNN và các đơn vị không thực hiện đúng chế độ đăng ký và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN nguyên lý tại Thông bốn này.

b) Trả lãi, thu phí so với các đối tượng người sử dụng được trả lãi và thu phí tiền gửi theo luật tại Điều 14, Điều 15 Thông tư này.

c) lắc đầu việc chi trả cho đối chọi vị, tổ chức trong các trường thích hợp sau:

- vi phạm chế độ quản lý tài chính, cơ chế mở và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN;

- Không tiến hành đúng thủ tục thanh toán; không chấp hành đúng những quy định về cam kết chi, bỏ ra trả, thanh toán qua KBNN.

d) Đối chiếu số liệu định kỳ, tự dưng xuất thân KBNN và đối chọi vị, tổ chức sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN.

đ) Phong lan hoặc tự động hóa trích thông tin tài khoản của Chủ tài khoản theo đưa ra quyết định của cơ sở Nhà nước gồm thẩm quyền.

e) đưa tin kinh tế về hoạt động của Chủ thông tin tài khoản theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước tất cả thẩm quyền theo phép tắc của pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền lợi của cơ thùng chính

1. Nhiệm vụ

b) Đóng các mã ĐVQHNS đã cấp nhưng không thể giá trị áp dụng theo “Bảng thống kê những đơn vị tất cả quan hệ cùng với ngân sách kết thúc hoạt hễ năm...” (Mẫu số 08-MSNS-BTC phát hành kèm theo Thông tứ số 185/2015/TT-BTC) do những đơn vị KBNN lập và gửi đến.

c) Mở lại các mã ĐVQHNS đã có đóng theo văn bản đề nghị của những đơn vị KBNN.

d) Phối phù hợp với cơ quan tiền KBNN trong câu hỏi cấp, đóng góp mã ĐVQHNS cho những ĐVSDNS, những tổ chức liên quan.

2. Quyền hạn

Thu hồi lại Giấy ghi nhận mã số ĐVQHNS bởi vì đã cấp trùng, cấp cho thừa, cấp cho không đúng đối tượng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

Điều 8. Hồ nước sơ đăng ký sử dụng tài khoản

1. Đăng cam kết sử dụng thông tin tài khoản và mẫu dấu, chủng loại chữ ký

a) Đăng ký kết sử dụng tài khoản và chủng loại dấu, chữ cam kết lần đầu

(1) Về chữ ký

- Đối với các đơn vị, tổ chức sử dụng NSNN và các tổ chức ngân sách:

+ Chữ cam kết thứ nhất: Là chữ ký kết của Chủ thông tin tài khoản và fan được ủy quyền ký kết Chủ tài khoản theo nguyên lý của pháp luật. Mỗi đơn vị chỉ được đk tối nhiều 4 bạn ký chữ ký trước tiên (Chủ tài khoản và 3 người được ủy quyền ký thay công ty tài khoản). Thủ trưởng đơn vị chức năng không được ủy quyền cho người đăng ký kết chữ cam kết thứ hai nỗ lực mình làm chủ tài khoản.

+ Chữ ký thứ hai: Là chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tài chính của đơn vị chức năng và bạn được ủy quyền ký kết thay kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối đa 3 người ký chữ ký kết thứ nhì (Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền).

Các đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang không tồn tại Kế toán trưởng thì không phải đăng ký chữ cam kết thứ hai. Trên bệnh từ thanh toán với KBNN địa điểm kế toán trưởng ký ghi rõ “Không có”.

- Đối cùng với cơ thùng chính:

+ Chữ cam kết thứ nhất: Là chữ cam kết của Thủ trưởng đơn vị (hoặc tín đồ được ủy quyền cai quản tài khoản) và bạn được ủy quyền cam kết thay nhà tài khoản, ví dụ như sau:

● túi tiền trung ương: chỉ huy Vụ NSNN đối với khoản thu, đưa ra trong nước; lãnh đạo Cục cai quản nợ với Tài thiết yếu đối nước ngoài - cỗ Tài chính đối với các khoản thu, đưa ra vốn ngoại trừ nước và quỹ tích lũy trả nợ.

● ngân sách chi tiêu cấp tỉnh: chỉ đạo Sở Tài chính;

● túi tiền cấp huyện: chỉ đạo phòng Tài chính;

● túi tiền cấp xã: nhà tịch, phó chủ tịch UBND xã.

+ Chữ ký thứ hai: Là chữ cam kết của cán cỗ được phân công, ví dụ như sau:

● túi tiền trung ương: lãnh đạo Phòng cai quản NSNN - Vụ NSNN đối với các khoản thu, đưa ra trong nước; chỉ đạo phòng trình độ của Cục thống trị Nợ với Tài bao gồm đối ngoại so với các khoản thu, chi vốn bên cạnh nước, quỹ tích lũy trả nợ.

● túi tiền cấp tỉnh: chỉ đạo phòng trình độ (Sở Tài chính) được phân công cai quản các tài khoản chi bởi Lệnh đưa ra tiền, tài khoản ghi thu, ghi chi, thông tin tài khoản chi dự toán chi chuyển giao; thông tin tài khoản tiền gửi;

● chi phí cấp huyện: Cán bộ (Phòng tài chính) được giao làm chủ các thông tin tài khoản chi bởi Lệnh chi tiền, tài khoản ghi thu, ghi chi, thông tin tài khoản chi dự trù chi đưa giao;

● chi phí cấp xã: Phụ trách kế toán ký.

- Đối với các cơ quan liêu thu:

+ Chữ cam kết thứ nhất: Là chữ ký của thủ trưởng solo vị. Đơn vị được đăng ký tối nhiều 4 fan ký chữ ký đầu tiên (Chủ thông tin tài khoản và 3 bạn được ủy quyền). Trường vừa lòng do đặc điểm cơ quan liêu thu yêu cầu đăng ký nhiều hơn số rất đông người ký chữ ký đầu tiên theo phép tắc nêu trên, phải có sự gật đầu đồng ý bằng văn bạn dạng của KBNN.

+ Không đk chữ ký thứ hai.

- các cơ quan lại thanh tra, kiểm tra bài toán quản lý, áp dụng NSNN:

+ Chữ ký thứ nhất: Là chữ cam kết của Thủ trưởng đơn vị chức năng (hoặc bạn được ủy quyền cai quản tài khoản).

+ Chữ ký thứ hai: Là chữ cam kết của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị và tín đồ được ủy quyền cam kết thay kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Riêng đối với trường vừa lòng cơ quan, đối chọi vị không tồn tại tổ chức cỗ máy kế toán độc lập, chữ cam kết thứ hai hoàn toàn có thể là chữ ký của cán cỗ được phân công theo dõi tài khoản tạm thu, trợ thì giữ; khi đó đơn vị gửi Văn bản giao trách nhiệm cho cán bộ theo dõi tài khoản tạm thu, tạm duy trì được ký chức danh “Kế toán trưởng” trên giấy tờ kế toán giao dịch với KBNN.

- Đối với những doanh nghiệp và tổ chức triển khai khác:

+ Chữ ký kết thứ nhất: Là chữ cam kết của Thủ trưởng đơn vị chức năng (hoặc fan được ủy quyền cai quản tài khoản) hoặc người thay mặt đại diện pháp điều khoản được ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký sale (đối với doanh nghiệp bốn nhân) và tín đồ được ủy quyền ký kết thay chủ tài khoản.

Riêng so với Công ty nhiệm vụ hữu hạn bên nước một thành viên: phụ thuộc vào quy định ví dụ tại Điều lệ của Công ty, chủ tài khoản hoàn toàn có thể là quản trị Hội đồng thành viên, người đứng đầu hoặc tgđ (Chủ tịch hội đồng thành viên hoàn toàn có thể kiêm nhiệm hoặc thuê tín đồ khác làm giám đốc hoặc Tổng Giám đốc); việc đăng ký chữ ký được tiến hành theo quy định đối với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên.

+ Chữ ký thứ hai: Là chữ ký kết của kế toán tài chính trưởng (hoặc phụ trách kế toán) và fan được ủy quyền ký thay kế toán trưởng.

- trên Giấy đăng ký sử dụng thông tin tài khoản và chủng loại dấu, chủng loại chữ ký đề xuất ghi rõ họ, tên, dịch vụ của người đăng ký chữ ký.

(2) Về mẫu dấu

- mẫu mã dấu đăng ký giao dịch thanh toán với KBNN là vết đã đăng ký tại phòng ban công an, được đóng góp thành hai (02) dấu rõ nét.

- Đối với các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng: chủng loại dấu đề nghị được đk với cơ quan bảo mật thông tin trong ngành (Quốc phòng, An ninh).

Xem thêm: Bảng Giá Đt Vertu Chính Hãng, Điện Thoại Vertu Chính Hãng, Sản Phẩm Cao Cấp

- Đối với Ban quản lý dự án gồm tư cách pháp nhân không không thiếu (không tất cả con lốt riêng): Được sử dụng con dấu của chủ đầu tư chi tiêu quy định trong Quyết định thành lập Ban cai quản dự án cùng phải đăng ký mẫu vệt của chủ đầu tư chi tiêu với cơ quan KBNN nơi đơn vị đăng ký kết sử dụng tài khoản giao dịch.

b) Đăng ký kết sử dụng bổ sung cập nhật tài khoản

- ngôi trường hợp đăng ký thêm tài khoản và có biến đổi về fan ký so với lần đăng ký và sử dụng thông tin tài khoản liền kề trước đó, các đơn vị, tổ chức phải tạo Giấy đk sử dụng tài khoản và chủng loại dấu, mẫu chữ ký (Ký hiệu 01/MTK phát hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) và gửi KBNN nơi giao dịch cùng với các Văn phiên bản bổ nhiệm chức vụ của tín đồ ký chữ ký kết được nạm đổi.

c) đổi khác mẫu dấu, mẫu chữ ký

Trường hợp chuyển đổi mẫu dấu, chuyển đổi mẫu chữ cam kết của tín đồ ký chữ cam kết thứ nhất, tín đồ ký chữ cam kết thứ hai, hoặc đổi khác người cam kết ủy quyền nhà tài khoản, tín đồ ký ủy quyền kế toán trưởng/phụ trách kế toán tài chính so cùng với lần đk trước: đơn vị, tổ chức lập Giấy đề nghị biến hóa mẫu dấu, mẫu mã chữ ký kết (Ký hiệu 02/MTK phát hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) gởi KBNN chỗ giao dịch.

d) đổi khác hồ sơ pháp lý

Trường hợp chuyển đổi chủ tài khoản, hoặc kế toán trưởng/phụ trách kế toán, ngôi trường hợp có Văn bạn dạng bổ nhiệm lại công tác của fan đang đk Chủ tài khoản, kế toán trưởng hoặc gồm văn phiên bản phân công lại cho người phụ trách kế toán: những đơn vị, tổ chức lập Giấy đề nghị chuyển đổi mẫu dấu, chủng loại chữ ký kết (Ký hiệu 02/MTK phát hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) kèm các văn bạn dạng bổ nhiệm, chỉ định lại hoặc phân công, cắt cử lại gởi KBNN nơi giao dịch.

2. Quyết định thành lập và hoạt động đơn vị

a) các đơn vị nhờ cất hộ Quyết định thành lập và hoạt động đơn vị khi lần thứ nhất đăng ký và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN trừ những đơn vị được mức sử dụng tại điểm b Khoản 2 Điều này.

Trong đó: Đối cùng với Ban làm chủ dự án, rất có thể gửi Quyết định thành lập và hoạt động Ban quản lý dự án của cấp tất cả thẩm quyền, hoặc đưa ra quyết định phê duyệt dự án hoặc ra quyết định giao trách nhiệm chủ chi tiêu đối cùng với Ban thống trị được giao làm chủ dự án đầu tư XDCB, dự án vốn chương trình kim chỉ nam có đặc thù đầu tư. Đối với doanh nghiệp gồm vốn công ty nước giữ hộ Quyết định thành lập doanh nghiệp, so với doanh nghiệp bốn nhân giữ hộ Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh (Doanh nghiệp gồm vốn bên nước bao gồm các doanh nghiệp gồm vốn công ty nước và các Công ty trọng trách hữu hạn công ty nước 1 thành viên).

b) những đơn vị sau chưa phải gửi Quyết định ra đời đơn vị:

- các cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam.

- những cơ quan bên nước ở tw gồm: Văn phòng chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, Văn phòng thiết yếu phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ.

- Cơ quan của những đoàn thể, tổ chức triển khai bao gồm: Ủy ban trận mạc tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản hồ nước Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam, Hội Cựu binh lực Việt Nam.

- công sở Ủy ban nhân dân so với cấp tỉnh, cung cấp huyện, Ủy ban nhân dân cung cấp xã.

- những đơn vị thuộc lực lượng thiết bị (Quốc phòng, An ninh).

3. Văn bản bổ nhiệm chuyên dụng cho của công ty tài khoản, kế toán trưởng

a) Đối với trường hợp có Văn phiên bản bổ nhiệm phục vụ của công ty tài khoản, kế toán trưởng:

- những đơn vị, tổ chức triển khai gửi Văn phiên bản bổ nhiệm công tác của nhà tài khoản, kế toán trưởng hoặc văn bản giao trách nhiệm Phụ trách kế toán tài chính tới KBNN nơi giao dịch thanh toán khi đk sử dụng tài khoản.

- Đối cùng với Ban làm chủ dự án, trường thích hợp trong Quyết định ra đời Ban thống trị dự án, đưa ra quyết định phê chăm sóc dự án, ra quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư đã gồm phân công kế toán tài chính trưởng hoặc Phụ trách kế toán thì chưa phải gửi Văn phiên bản bổ nhiệm Kế trưởng (hoặc phân công Phụ trách kế toán).

- Đối với công ty cổ phần: ngôi trường hợp chủ tịch hoặc Tổng giám đốc thống trị tài khoản, đơn vị chức năng gửi KBNN nơi thanh toán giao dịch Văn bạn dạng bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, tổng giám đốc của chủ tịch hội đồng cai quản trị hoặc Hội đồng member công ty.

b) Đối với trường hợp không có Văn phiên bản bổ nhiệm dùng cho của công ty tài khoản, kế toán trưởng:

Trong trường hợp các đơn vị, tổ chức không có Văn bản bổ nhiệm công tác của chủ tài khoản, kế toán tài chính trưởng, tùy theo trường hợp, đề nghị gửi 01 bạn dạng đến KBNN khu vực giao dịch:

- Đối với chức vụ nhà tài khoản:

+ Văn bản ủy quyền của Thủ trưởng đơn vị chức năng cho cung cấp phó thống trị tài khoản theo chế độ của lao lý và văn phiên bản bổ nhiệm, phân công chức vụ của cung cấp phó tới KBNN nơi giao dịch đối với trường phù hợp Thủ trưởng đơn vị chức năng không trực tiếp làm chủ tài khoản, ủy quyền cho cung cấp phó thống trị tài khoản.

+ Văn bạn dạng phân công đến phó Thủ trưởng đơn vị chức năng phụ trách theo từng khu vực tới KBNN nơi giao dịch so với trường hợp các đơn vị có đặc điểm riêng về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, được pháp luật được cho phép đặt trụ sở văn phòng đại diện thay mặt tại quanh vùng khác (có con dấu riêng, chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí chi phí như một đơn vị chức năng độc lập).

+ quyết nghị hoặc quyết định công nhận các chức danh có tên người đứng đầu tổ chức đoàn thể so với trường hợp đơn vị chức năng là những tổ chức đoàn thể mà người đứng đầu được bầu trải qua Nghị quyết.

+ nghị quyết Hội đồng quản ngại trị (HĐQT) về vấn đề bầu quản trị HĐQT đối với trường hợp doanh nghiệp cổ phần do quản trị HĐQT thống trị tài khoản.

- Đối với chức danh Kế toán trưởng:

+ Văn bạn dạng giao nhiệm vụ cho cán cỗ theo dõi tài khoản chi bằng Lệnh đưa ra tiền, thông tin tài khoản ghi thu, ghi chi, thông tin tài khoản chi dự trù chi chuyển giao, được ký chức vụ “Kế toán trưởng” trên giấy tờ kế toán thanh toán với KBNN (đối với tài khoản chi bởi Lệnh bỏ ra tiền, ghi thu, ghi chi), văn bản giao phụ trách kế toán (đối với Quỹ tích điểm trả nợ ngôi trường hợp không tồn tại Văn bạn dạng bổ nhiệm kế toán trưởng).

+ Văn phiên bản giao trách nhiệm Kế toán trưởng (hoặc Phụ trách kế toán) cho cán bộ kiêm nhiệm so với trường hợp đối kháng vị, tổ chức không sẽ phải có kế toán trưởng (hoặc Phụ trách kế toán), công việc kế toán giao được cán bộ nhiệm vụ khác kiêm nhiệm.

+ hợp đồng hoặc văn phiên bản giao trọng trách Kế toán trưởng của cấp có thẩm quyền so với trường hợp đơn vị chức năng thuê kế toán trưởng.

+ Văn bản phân công kế toán tài chính trưởng (Phụ trách kế toán) so với trường hợp doanh nghiệp bốn nhân không có Văn phiên bản bổ nhiệm kế toán trưởng.

c) ngôi trường hợp có Văn phiên bản bổ nhiệm lại chức vụ của tín đồ đang đăng ký Chủ tài khoản, của kế toán trưởng hoặc bao gồm văn phiên bản phân công lại cho người phụ trách kế toán, các đơn vị, tổ chức triển khai phải gởi KBNN chỗ giao dịch các văn bản bổ nhiệm hoặc cắt cử lại cùng Giấy đề nghị biến hóa mẫu dấu, mẫu mã chữ ký. Trường hợp đơn vị, tổ chức được cơ quan công an cung cấp lại dấu cùng dấu có đổi khác so với chủng loại dấu đã đk với Kho bạc, phải đk lại mẫu mã dấu cùng với KBNN nơi thanh toán trên Giấy đề nghị biến đổi mẫu dấu, chủng loại chữ ký.

Thủ trưởng những đơn vị phụ trách trước pháp luật đối với rất nhiều trường vừa lòng Văn bản bổ nhiệm Chủ tài khoản hoặc kế toán trưởng đk chữ cam kết tại KBNN hoặc có thể dấu của đối chọi vị đã mất thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành nhưng 1-1 vị chưa có Văn phiên bản bổ nhiệm lại dùng cho của người đang đk Chủ tài khoản, của kế toán trưởng hoặc chưa xuất hiện văn bạn dạng phân công lại cho những người phụ trách kế toán tài chính hoặc chưa đăng ký lại chủng loại dấu của đối kháng vị. KBNN không chịu trách nhiệm theo dõi thời hạn bửa nhiệm các chức danh này cùng thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của mẫu mã dấu của đơn vị.

d) văn phòng và công sở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, những đơn vị trực thuộc lực lượng vũ khí (Quốc phòng, An ninh) không phải gửi Văn bạn dạng bổ nhiệm chức vụ/giao trọng trách của công ty tài khoản. Những đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang (Quốc phòng, An ninh) chưa hẳn gửi Văn phiên bản bổ nhiệm chức vụ/giao nhiệm vụ của kế toán tài chính trưởng.

4. Giấy ghi nhận mã số đơn vị chức năng có quan hệ với ngân sách

Tùy từng trường hợp cố thể, các đơn vị, tổ chức gửi:

Trường hợp 1-1 vị, tổ chức triển khai đăng ký kết mã ĐVQHNS qua thương mại dịch vụ công “Đăng ký kết mã đơn vị chức năng có quan hệ nam nữ với ngân sách”, đối chọi vị, tổ chức triển khai gửi KBNN Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS năng lượng điện tử được in/tải từ dịch vụ công.

- Hoặc Giấy ghi nhận cấp mã số đối kháng vị thanh toán giao dịch với KBNN theo cách thức của tổng giám đốc KBNN.

5. Trường thích hợp chủ đầu tư ký hòa hợp đồng ủy thác mang đến Ban quản lý dự án siêng ngành, Ban cai quản dự án khu vực là nhà tài khoản dự án công trình và thống trị dự án, sử dụng nguồn chi phí của dự án theo qui định (bao có cả bài toán rút dự toán và thanh toán với cơ quan kiểm soát thanh toán), Chủ đầu tư chi tiêu làm thủ tục đổi khác mẫu dấu, mẫu chữ cam kết để ủy quyền chủ tài khoản cho Ban làm chủ dự án, chũm thể: nhờ cất hộ KBNN nơi thanh toán Giấy đề nghị biến hóa mẫu dấu, chủng loại chữ ký kèm theo vừa lòng đồng ủy thác (bản gốc, bạn dạng chính hoặc phiên bản sao y phiên bản chính), ra quyết định thành lập, Văn phiên bản bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng của Ban cai quản lý. Sau thời điểm được KBNN đồng ý việc thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký đối với các tài khoản được ủy quyền, Ban cai quản thay phương diện chủ đầu tư chi tiêu thực hiện và phụ trách với KBNN về các giao dịch với KBNN, thực hiện các nhiệm vụ của Chủ chi tiêu với KBNN theo quy định.

6. Đối với các Quyết định ra đời đơn vị, Ban làm chủ dự án, doanh nghiệp, ra quyết định phê để mắt dự án, đưa ra quyết định giao trọng trách chủ đầu tư, Văn bạn dạng bổ nhiệm phục vụ của nhà tài khoản, kế toán trưởng (Phụ trách kế toán), văn phiên bản phân công cán cỗ Phụ trách kế toán, văn bản giao trọng trách cho cán cỗ theo dõi thông tin tài khoản chi bằng Lệnh chi tiền, tài khoản ghi thu, ghi chi, tài khoản chi dự trù chi chuyển giao được ký chức danh “Kế toán trưởng” trên giấy tờ kế toán thanh toán với KBNN, Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh trong hồ nước sơ đk sử dụng tài khoản nêu trên, đối chọi vị rất có thể gửi bạn dạng gốc, phiên bản chính hoặc bạn dạng sao y bạn dạng chính (Trường hợp phiên bản sao y bản chính, KBNN không yêu cầu những đơn vị, tổ chức xuất trình kèm bản gốc, bạn dạng chính nhằm kiểm tra, đối chiếu).

7. Ngôi trường hợp đơn vị chức năng đăng ký thực hiện hoặc đề nghị biến hóa mẫu dấu, mẫu chữ ký, đổi khác hồ sơ pháp lý cho nhiều tài khoản có thuộc chủ thông tin tài khoản (và tín đồ được ủy quyền), kế toán tài chính trưởng (và tín đồ được ủy quyền) thì được sử dụng:

- 02 liên Giấy đk sử dụng tài khoản, chủng loại dấu, chủng loại chữ ký và hồ sơ hẳn nhiên để đăng ký sử dụng các tài khoản.

- 02 liên Giấy đề nghị biến hóa mẫu dấu, chủng loại chữ cam kết để biến hóa mẫu dấu, chủng loại chữ ký.

- 02 liên Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chủng loại chữ cam kết và hồ nước sơ đương nhiên (Quyết định chỉ định hoặc chỉ định lại Chủ tài khoản và/hoặc kế toán trưởng) để thay đổi hồ sơ pháp lý của chủ tài khoản, kế toán tài chính trưởng.

8. Ngôi trường hợp đối chọi vị, tổ chức triển khai đã đăng ký sử dụng tài khoản tại KBNN, so với những lần đk và sử dụng tài khoản kế tiếp hoặc khi thay đổi người cam kết chữ ký thứ nhất, hoặc tín đồ ký chữ cam kết thứ hai, hoặc biến hóa mẫu dấu, mẫu mã chữ ký kết (mà không biến hóa người ký), hồ nước sơ pháp lý so cùng với lần đăng ký trước, đối kháng vị, tổ chức không hẳn xuất trình những thủ tục hành chính vẫn còn đó hiệu lực sẽ gửi KBNN, quanh đó trường hợp giấy tờ thủ tục hành thiết yếu đó gồm sự biến hóa hoặc té sung. Lúc đó, đối kháng vị, tổ chức ghi rõ bên trên Phiếu giao nhấn hồ sơ đk sử dụng tài khoản (Ký hiệu 03/MTK - Phụ lục I kèm theo) thời gian những thủ tục hành chính vẫn còn đó hiệu lực đã có được gửi cho KBNN.

Điều 9. Tiếp nhận, xử lý, làm chủ hồ sơ đk sử dụng tài khoản của KBNN

1. Thủ tục gửi hồ sơ đk sử dụng thông tin tài khoản cho KBNN

a) những đơn vị, tổ chức triển khai lập với gửi hồ nước sơ đăng ký sử dụng tài khoản; đăng ký biến đổi mẫu dấu, chữ ký; đk sử dụng bổ sung cập nhật tài khoản; đổi khác hồ sơ pháp lý về đk và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN nhờ cất hộ qua dịch vụ công “Đăng cam kết và sử dụng tài khoản tại KBNN” trừ những đơn vị chưa thực hiện triển khai cách tiến hành điện tử thì trực kế tiếp KBNN nơi đối kháng vị, tổ chức triển khai đăng cam kết và sử dụng tài khoản giao dịch.

Riêng đối với Bộ Công an, cỗ Quốc chống và đơn vị thuộc bộ Công an, cỗ Quốc phòng ko sử dụng thương mại dịch vụ công “Đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN”.

c) Trường thích hợp KBNN vẫn triển khai thương mại & dịch vụ công “Đăng ký và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN” thì đối kháng vị, tổ chức khẩn trương thông báo cho KBNN nơi giao dịch thanh toán để tiến hành đăng cam kết và sử dụng thông tin tài khoản qua dịch vụ thương mại công, không áp dụng phương thức giao dịch thanh toán trực tiếp với KBNN.

2. Tiếp nhận, giải pháp xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng thông tin tài khoản tại đơn vị KBNN

Cán bộ giao dịch KBNN đón nhận hồ sơ biện pháp tại Điều 8 do đơn vị, tổ chức gửi cho theo quá trình nội cỗ của KBNN.

a) Trường phù hợp hồ sơ đầy đủ, hòa hợp lệ: Cán bộ thanh toán giao dịch lập 02 liên Phiếu giao dìm hồ sơ đk và sử dụng tài khoản (Ký hiệu 03/MTK) và kiến nghị và gửi đơn vị, tổ chức triển khai đăng ký sử dụng tài khoản 01 liên; đưa 01 liên thuộc hồ sơ chào đón đến kế toán tài chính trưởng hoặc bạn được kế toán trưởng ủy quyền xử lý, trình lãnh đạo KBNN cam kết duyệt, đóng lốt “KẾ TOÁN” và triển khai lưu 01 liên Phiếu giao dấn hồ sơ đk và sử dụng thông tin tài khoản và 01 tờ khai cùng cục bộ hồ sơ pháp lý kèm theo (nếu có) để theo dõi quá trình đăng cam kết và sử dụng tài khoản, thực hiện ghi sổ đăng ký và theo dõi tình trạng đăng cam kết sử dụng tài khoản (Ký hiệu 04/MTK - Phụ lục I kèm theo), thực hiện đưa vào tàng trữ và tiêu bỏ theo quy định.

b) Trường phù hợp hồ sơ gần đầy đủ, đúng theo lệ: Cán bộ giao dịch thanh toán lập Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Ký hiệu 05/MTK - Phụ lục I kèm theo) nhằm hướng dẫn đơn vị, tổ chức triển khai hoàn thiện hồ nước sơ.

c) Một số chú ý đối với những dự án đầu tư:

Trong trường phù hợp chủ chi tiêu và ban cai quản dự án có/được giao làm chủ nhiều dự án công trình hoặc dự án công trình được bố trí từ nhiều nguồn chi phí thuộc nhiều cấp ngân sách:

- Nếu các dự án gồm cùng tín đồ ký Chữ ký trước tiên (chữ ký kết của Chủ thông tin tài khoản và fan được ủy quyền) và tín đồ ký Chữ cam kết thứ hai (chữ ký kết của kế toán trưởng và người được ủy quyền) và cùng một chủng loại dấu: Ban thống trị dự án, nhà đầu tư chỉ việc lập cùng gửi KBNN 01 bộ Hồ sơ đk sử dụng tài khoản.

- Nếu những dự án ko cùng fan ký Chữ ký đầu tiên (chữ ký kết của Chủ tài khoản và người được ủy quyền) cùng Chữ ký kết thứ nhị (chữ cam kết của kế toán trưởng và bạn được ủy quyền) hoặc khác chủng loại dấu: Ban cai quản dự án, chủ đầu tư chi tiêu lập cùng gửi KBNN hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản cho từng dự án.

3. Tiếp nhận, xử trí hồ sơ đk sử dụng tài khoản trên dịch vụ công của KBNN

Tham chiếu thương mại & dịch vụ công “Đăng ký thực hiện và biến đổi thông tin tài khoản tại KBNN” trên Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tứ này vào trường hợp bộ Tài chính đã vận hành dịch vụ công này.

4. Thông báo số hiệu thông tin tài khoản cho đối chọi vị, tổ chức triển khai đăng ký sử dụng tài khoản

a) sau khi giải quyết xong xuôi yêu cầu đk và sử dụng tài khoản cho những đơn vị, tổ chức, KBNN ghi số thông tin tài khoản của đơn vị chức năng trên Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và chủng loại dấu, mẫu chữ ký, Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký đối với trường hợp đk trực tiếp tại KBNN, trên thông tin về đk và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN so với trường phù hợp sử dụng dịch vụ thương mại công để thông báo cho solo vị, tổ chức biết số hiệu thông tin tài khoản đã được KBNN đồng ý cho sử dụng, giúp đơn vị chức năng phản ánh đúng số hiệu thông tin tài khoản trên đúng theo đồng, hội chứng từ kế toán, ... Khi giao dịch thanh toán với KBNN.

b) những đơn vị, tổ chức triển khai có trọng trách ghi không hề thiếu thông tin về tài khoản trên chứng từ và các hợp đồng với những nhà hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ, số thông tin tài khoản theo format sau:

- Đối với thông tin tài khoản dự toán: “Mã TKKT.Mã cấp cho NS.Mã ĐVQHNS”.

Chỉ thông tin Tài khoản dự trù (Tài khoản đầu 9XXX), không thông báo các tài khoản thực chi, trợ thời ứng, ứng trước.

- Đối với nhóm tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi: “Mã TKKT. Mã cung cấp NS. Mã ĐVQHNS. Mã CTMT, DA và HTCT”, ngôi trường hợp không tồn tại mã cung cấp ngân sách, ghi cấp 0; không có mã Chương trình mục tiêu dự án và hạch toán đưa ra tiết, ghi mã 00000. Riêng đối với tài khoản 3741 - Tiền gởi có mục đích và 3761 - chi phí gửi của các quỹ, nếu không áp theo dõi cụ thể kinh mức giá từng quỹ, ngân sách đầu tư phải thu, nên trả thì phân đoạn mã CTMT, DA và HTCT thực hiện mã khác trong hạng mục mã qui định tại Thông bốn số 77/2017/TT-BTC và những văn bản hướng dẫn thực hiện.

Mục 2. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

Điều 10. Quy định sử dụng tài khoản

1. Đối với tài khoản dự toán

a) những đơn vị dự toán, các chủ đầu tư, Ban làm chủ dự án được cấp kinh phí đầu tư theo vẻ ngoài dự toán ngân sách đầu tư (thường xuyên, đầu tư chi tiêu XDCB, ủy quyền, viện trợ) sử dụng tài khoản này theo đúng chế độ kiểm soát đưa ra và chế độ thanh toán ngân sách chi tiêu nhà nước qua KBNN hiện nay hành.

b) căn cứ tài khoản dự trù đã mở trên KBNN và kinh phí đầu tư được NSNN cấp bằng dự toán, những đơn vị áp dụng ngân sách, chủ đầu tư lập bệnh từ (Giấy rút dự trù NSNN, Giấy rút vốn đầu tư) để tiến hành các giao dịch thanh toán thanh toán.

c) các Bộ, ngành hưởng kinh phí đầu tư từ chi tiêu trung ương được giao dự toán có những khoản đưa ra đoàn ra, chi mua tin, đóng góp niên liễm, ... Nếu có nhu cầu chi bởi ngoại tệ từ bỏ quỹ ngoại tệ tập trung của nhà nước thì đăng ký và thực hiện tài khoản dự trù tại Sở thanh toán - KBNN.

d) chi NSNN tiến hành theo nguyên tắc thanh toán trực tiếp từ KBNN cho những người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ngôi trường hợp một số trong những khoản chi chưa tồn tại đủ điều kiện triển khai việc thanh toán giao dịch trực tiếp trường đoản cú KBNN, đơn vị chức năng sử dụng giá thành được lâm thời ứng kinh phí để dữ thế chủ động chi theo dự trù được giao, kế tiếp đơn vị thanh toán với KBNN theo như đúng quy định của bộ Tài chính.

đ) Không sử dụng tài khoản dự trù để tiếp nhận các khoản giao dịch thanh toán do những đơn vị khác đưa ra trả, trừ các khoản giao dịch thanh toán từ tài khoản dự trù bị ngân hàng hoặc KBNN không giống trả lại, các khoản nộp khôi phục dự trù và khoản thu hồi những khoản bỏ ra ngân sách, thu hồi vốn chi tiêu XDCB do đơn vị chức năng sử dụng ngân sách, chủ chi tiêu nộp trả NSNN khi chưa quyết toán ngân sách.

2. Đối với tài khoản tiền gửi

a) các đơn vị, tổ chức chỉ được thực hiện tài khoản của bản thân mình để giao dịch trong phạm vi hoạt động vui chơi của đơn vị và tương xứng với nội dung tài khoản đã đăng ký với KBNN; chỉ được sử dụng trong phạm vi số dư có của tài khoản và nên theo những quy định của cơ chế thanh toán không sử dụng tiền mặt, chế độ thống trị tiền mặt, chế độ tài chính ở trong nhà nước.

b) Căn cứ thông tin tài khoản tiền gửi đã mở trên KBNN với số dư gồm của tài khoản, các đơn vị, tổ chức triển khai lập triệu chứng từ (Ủy nhiệm chi, Giấy nộp chi phí vào NSNN, ...) để triển khai các giao dịch thanh toán.

c) địa thế căn cứ yêu cầu của phòng ban Nhà nước có thẩm quyền:

- KBNN được quyền auto trích thông tin tài khoản tiền gửi của đơn vị, tổ chức đó để nộp NSNN.

- trường hợp thông tin tài khoản của đối kháng vị, tổ chức triển khai không đầy đủ số dư hoặc hết số dư để trích, KBNN ghi vào sổ quan sát và theo dõi riêng khoản chi phí còn thiếu. Khi tài khoản tiền nhờ cất hộ của đơn vị, tổ chức triển khai có đủ số dư, KBNN liên tiếp trích nộp NSNN theo cơ chế quy định.

d) những đơn vị, tổ chức không được đến thuê, mang đến mượn tài khoản tiền giữ hộ tại KBNN.

đ) ngôi trường hợp đơn vị, tổ chức sử dụng tài khoản tiền nhờ cất hộ không phù hợp với ngôn từ của tài khoản đã đăng ký hoặc vi phạm giấy tờ thủ tục thanh toán: KBNN bao gồm quyền từ chối chi trả với trả lại chứng từ giao dịch thanh toán để solo vị, tổ chức lập lại.

e) ngôi trường hợp đơn vị, tổ chức triển khai vi phạm chế độ tài chính, KBNN sẽ giữ lại được lại những chứng từ thanh toán giao dịch để thông tin cho cơ quan Nhà nước bao gồm thẩm quyền coi xét, xử lý.

3. Đối với tài khoản có đặc thù tiền gửi

a) tiến hành như điều khoản tại Khoản 2 Điều này.

b) riêng rẽ việc chuyển khoản qua ngân hàng từ thông tin tài khoản Phải trả về tiền, gia tài tạm duy trì chờ giải pháp xử lý (TK 3940) của các đơn vị liên quan phải đương nhiên văn bản xử lý của ban ngành Nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ văn bạn dạng xử lý cùng ủy nhiệm bỏ ra của 1-1 vị, KBNN tiến hành chi trả theo quy định.

4. Đối với tài khoản thu, đưa ra của phòng ban thu

Để hoàn thuế cho người nộp thuế, cơ sở thuế gởi KBNN đồng cấp đưa ra quyết định hoàn thuế kèm Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc ra quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu giá cả nhà nước (NSNN) kèm Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN. Để triển khai điều chỉnh những khoản thu, đưa ra NSNN, cơ áo quan chính, cơ sở thuế, hải quan gửi KBNN giấy ý kiến đề xuất điều chỉnh.

Mục 3. PHONG TỎA VÀ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Điều 11. Nội dung tiến hành phong tỏa với tất toán tài khoản

1. Phong lan tài khoản

a) thông tin tài khoản của đối kháng vị, tổ chức triển khai bị phong tỏa một trong những trường hợp sau đây:

- Khi gồm văn bản đề nghị của những cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền.

- Đối với những chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu tiên nước ngoài: việc phong tỏa, hoàn thành phong lan tài khoản triển khai theo quy định trong phòng tài trợ theo Hiệp định đang được ký kết kết.

- Chủ tài khoản vi phạm các quy định về sử dụng tài khoản tại điểm a, điểm đ Khoản 1 với điểm d, điểm e Khoản 2 Điều 10 Thông bốn này.

b) Việc hoàn thành phong lan tài khoản thực hiện theo quyết định của cơ sở Nhà nước bao gồm thẩm quyền.

2. Tất toán tài khoản

a) thông tin tài khoản của 1-1 vị, tổ chức triển khai được vớ toán trong những trường vừa lòng sau đây:

- Đơn vị, tổ chức bị sáp nhập, giải thể.

- Đơn vị, tổ chức có yêu cầu biến hóa nơi đăng ký và sử dụng tài khoản.

- các dự án đã có phê duyệt y quyết toán trả thành, đã hoàn thành thủ tục thanh toán giao dịch công nợ phải thu, cần trả theo đưa ra quyết định phê duyệt dự trù và vẫn được thu hồi hết số dư trợ thì ứng theo chế độ quy định.

- Đơn vị, tổ chức có yêu cầu tất toán tài khoản.

- thông tin tài khoản của đối kháng vị, tổ chức triển khai không vận động liên tục sau thời hạn 24 mon (trừ tài khoản thanh toán vốn đầu tư).

b) Phương thức tiến hành tất toán tài khoản

Đơn vị tổ chức triển khai gửi đề nghị tất toán thông tin tài khoản (trong kia ghi thương hiệu KBNN khu vực mở tài khoản, tin tức của đơn vị chức năng như: tên đối kháng vị, tài khoản ý kiến đề xuất tất toán, thông tin về quyết định thành lập và hoạt động như số, tên phòng ban ban hành, ngày cấp; tên cơ quan cấp cho trên; họ cùng tên nhà tài khoản, kế toán trưởng, số với ngày của đưa ra quyết định bổ nhiệm các chức danh này và bao gồm chữ ký kết của chủ thông tin tài khoản hoặc tín đồ được ủy quyền) cùng Bảng đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản trực kế tiếp KBNN hoặc qua thương mại & dịch vụ công “Tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bội nghĩa Nhà nước” theo qui định Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này vào trường hợp bộ Tài chính đã quản lý và vận hành dịch vụ công này.

c) KBNN thông báo bằng văn phiên bản cho Chủ thông tin tài khoản (hoặc cơ quan cấp trên vào trường hợp vẫn giải thể) biết số dư của tài khoản được tất toán; trường hợp tài khoản còn số dư có bắt đầu từ NSNN, sau 30 ngày tính từ lúc ngày nhờ cất hộ thông báo, nếu chủ tài khoản không có ý kiến thì số dư trên được KBNN làm thủ tục trích nộp vào NSNN.

d) ngôi trường hợp thông tin tài khoản được kiến nghị tất toán còn số dư, chủ tài khoản cần gửi hội chứng từ hoặc hồ sơ liên quan để KBNN xử lý số dư đó.

đ) KBNN chỉ được tất toán thông tin tài khoản khi số dư của thông tin tài khoản bằng 0.

Mục 4. ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN

Điều 12. Hiệ tượng xác dấn số dư tài khoản

Đơn vị, tổ chức triển khai gửi Bảng đối chiếu, xác thực số dư thông tin tài khoản trực tiếp đến KBNN hoặc gửi qua thương mại dịch vụ công “Đối chiếu, xác thực số dư tài khoản của solo vị giao dịch thanh toán tại Kho bạc đãi Nhà nước”.

Trường hợp bộ Tài chính đã quản lý và vận hành dịch vụ công “Đối chiếu, xác nhận số dư thông tin tài khoản của đơn vị thanh toán giao dịch tại Kho bạc tình Nhà nước”, solo vị, tổ chức gửi Bảng đối chiếu, chứng thực số dư tài khoản qua thương mại dịch vụ công theo luật pháp Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp đối chọi vị, tổ chức triển khai gửi Bảng đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản trực tiếp nối KBNN thực hiện như sau:

1. Đối chiếu thông tin tài khoản tiền nhờ cất hộ và thông tin tài khoản có tính chất tiền gửi

a) Việc đối chiếu số liệu tài khoản tiền giữ hộ của 1-1 vị thanh toán được tiến hành định kỳ (tháng, năm, trừ mon 12 ko cần thực hiện đối chiếu), bao gồm số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ cùng số dư cuối kỳ.

b) Định kỳ, muộn nhất ngày 10 hàng tháng (đối với so sánh số dư thông tin tài khoản theo tháng), ngày 10/02 năm sau (đối với so sánh số dư tài khoản theo năm) đơn vị gửi KBNN Bảng xác nhận số dư thông tin tài khoản tiền nhờ cất hộ tại KBNN (Ký hiệu 06-ĐCSDTK/KBNN phát hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) để đối chiếu số dư của tháng tức tốc trước kia hoặc năm trước đó (đơn vị hoàn toàn có thể gửi nhiều hơn nữa 02 phiên bản trong trường hợp gồm nhu cầu). Sau thời điểm kiểm tra, đối chiếu, xác thự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *