Mua Sắm Tài Sản Từ Quỹ Phát Triển Năng Lực, Phát Triển Năng Lực

Các hoạt động nâng cao năng lực công nghệ và công nghệ quốc gia vì Quỹ cải cách và phát triển khoa học và technology Quốc gia (sau đây hotline tắt là Quỹ) hỗ trợ, bao gồm:

Tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học quốc tế.Nghiên cứu giúp sau tiến sĩ.Thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài.Tổ chức hội thảo chiến lược khoa học quốc tế chuyên ngành làm việc Việt Nam,Công bố dự án công trình khoa học technology trong nước và quốc tế.Nâng cao hóa học lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và technology trong nước.Đăng ký bảo lãnh quyền cài đặt trí tuệ làm việc trong nước cùng nước ngoài so với sáng chế và giống cây trồng.Hỗ trợ nhà khoa học trẻ năng lực được sử dụng những phòng phân tách trọng điểm nước nhà và các phòng xem sét khác.Khen thưởng những tổ chức, cá nhân có các kết quả xuất dung nhan trong việc triển khai các phân tích cơ phiên bản và nghiên cứu và phân tích ứng dụng, hoạt động cải thiện năng lực khoa học và technology do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

Bạn đang xem: Quỹ phát triển năng lực

2. Đối tượng tài trợ/hỗ trợ

Tổ chức công nghệ và công nghệ của Việt Nam, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài vận động tại Việt Nam.Cá nhân hoạt động khoa học tập và công nghệ tại Việt Nam, cá thể hoạt động khoa học tập và công nghệ tại quốc tế đăng cam kết chương trình nghiên cứu và phân tích sau tiến sỹ tại Việt Nam.

3. Nội dung, mức cung cấp và làm hồ sơ đăng ký đề xuất hỗ trợ:

a. Tham gia và report kết quả phân tích tại hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học quốc tế

Hồ sơ đề nghị cung ứng phải được gửi mang lại Quỹ chậm nhất hai (02) tháng trước thời điểm ngày khai mạc hội nghị, hội thảo.

– câu chữ và mức hỗ trợ: Quỹ hỗ trợ cá thể nhà khoa học tham dự buổi tiệc nghị, hội thảo chiến lược khoa học quốc tế một (01) vé máy bay khứ hồi hạng thêm từ nước ta đến nơi tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo, túi tiền đi lại ở nhì đầu sảnh bay, giá cả ăn, ở, bảo đảm trong thời gian tham tham dự các buổi lễ hội nghị, hội thảo chiến lược (không đề cập ngày đi về) và chi phí tham tham dự tiệc nghị, hội thảo theo điều khoản của ban tổ chức (nếu có).

– Điều kiện chu đáo hỗ trợ:

Đối cùng với nhà khoa học trẻ: không thực sự 35 tuổi tại thời khắc khai mạc hội nghị, hội thảo, có báo cáo được gật đầu trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học nước ngoài do các tổ chức gồm uy tín trong lĩnh vực tổ chức. Hội nghị, hội thảo phải có những nhà công nghệ có kết quả nghiên cứu ra mắt trên các tạp chí thế giới uy tín trong nghành nghề tham dự và trình bày báo cáo, gồm trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu;Đối với nhà kỹ thuật đề nghị cung cấp tham dự và báo cáo công trình nghiên cứu và phân tích khoa học tập xuất sắc tại hội thảo chiến lược khoa học thế giới chuyên ngành: có công trình nghiên cứu khoa học tập xuất sắc, được đồng ý trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội thảo chiến lược khoa học quốc tế chuyên ngành. Hội thảo phải được tổ chức triển khai định kỳ bởi những tổ chức uy tín trong lĩnh vực, có những nhà công nghệ có công dụng nghiên cứu công bố trên những tạp chí ISI uy tín trong nghành tham dự và trình bày báo cáo, tất cả trang tin năng lượng điện tử để lấy tin, giới thiệu.

– hồ sơ đk đề nghị cung ứng gồm:

Thư mời trình bày report khoa học tại hội nghị, hội thảo;Báo cáo công nghệ sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo;Các tài liệu chứng minh là nhà công nghệ trẻ kĩ năng không thuộc tổ chức triển khai khoa học tập và công nghệ công lập (nếu có);

– Đăng ký ý kiến đề nghị hỗ trợ:

Nơi nộp hồ nước sơ: công sở Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;Thời gian nộp hồ sơ: muộn nhất hai (02) tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội thảo.

b. Nghiên cứu và phân tích sau tiến sĩ

Hồ sơ buộc phải được thân tặng Quỹ chậm nhất bố (03) tháng trước thời điểm ngày dự kiến bước đầu thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ

– câu chữ và mức hỗ trợ:

Quỹ cung cấp một lần ngân sách chi tiêu đi lại thẳng tới đơn vị chức năng chủ trì nghiên cứu và phân tích sau ts và ngược lại đối với người thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ không sống trong tỉnh, thành phố có đơn vị chủ trì nghiên cứu và phân tích sau tiến sĩ;Hỗ trợ sinh hoạt phí cho tất cả những người thực hiện phân tích sau tiến sĩ trong thời gian không quá 12 tháng. Ngôi trường hợp công ty khoa học dứt đúng tiến trình chương trình nghiên cứu sau ts đã đăng ký, tiếp tục gửi hồ sơ đk thực hiện nghiên cứu và phân tích sau tiến sỹ được Quỹ ưu tiên chăm chú hỗ trợ. Tổng thời gian Quỹ cung cấp cho một nhà kỹ thuật thực hiện nghiên cứu và phân tích sau tiến sĩ không thực sự 24 tháng.

– Điều kiện xem xét hỗ trợ:

Có Bằng tiến sĩ và là người sáng tác chính của ít nhất một (01) bài bác báo đăng bên trên tạp chí quốc tế có đáng tin tưởng trong thời hạn năm (05) năm tính đến thời gian nộp hồ sơ. Quỹ ưu tiên xem xét đối với nhà công nghệ trẻ năng lực không thuộc tổ chức khoa học tập và công nghệ công lập;Được một nhà công nghệ của nước ta nhận bảo trợ thực hiện phân tích sau tiến sĩ. Bạn bảo trợ phân tích sau tiến sĩ phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn: i) Là tác giả chính của ít nhất một (01) bài báo công nghệ đăng trên tập san ISI có uy tín trong thời hạn năm (05) năm tính đến thời gian nộp hồ nước sơ; ii) không là tín đồ hướng dẫn nhà kỹ thuật đề nghị cung ứng tại bậc giảng dạy tiến sĩ;Có tổ chức khoa học và công nghệ của vn nhận làm đơn vị chủ trì nghiên cứu sau tiến sĩ. Đơn vị công ty trì phải có đầy đủ điều kiện đại lý vật hóa học để xúc tiến nghiên cứu, đồng ý mừng đón người đến thực hiện nghiên cứu sau tiến sỹ và chấp nhận hỗ trợ, tạo điều kiện, chất nhận được sử dụng trang sản phẩm của đơn vị để xúc tiến nghiên cứu. Quỹ ưu tiên xem xét đối với trường hợp đơn vị chức năng chủ trì nghiên cứu và phân tích sau tiến sĩ khác với 1-1 vị huấn luyện và giảng dạy tiến sĩ trong phòng khoa học đề xuất hỗ trợ.

– làm hồ sơ đề nghị cung cấp nhà công nghệ thực hiện phân tích sau tiến sĩ gồm:

Bản sao bằng Tiến sĩ;Các tài liệu minh chứng là nhà kỹ thuật trẻ năng lực không thuộc tổ chức khoa học tập và công nghệ công lập (nếu có);Thuyết minh đề cương phân tích sau tiến sỹ (làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch phân tích và dự kiến hiệu quả đạt được) có xác nhận của người bảo trợ và đơn vị chức năng chủ trì nghiên cứu;

– Đăng ký kiến nghị hỗ trợ:

Nơi nộp hồ sơ: văn phòng và công sở Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và công nghệ Quốc gia;Thời gian nộp hồ nước sơ: chậm nhất cha (03) tháng trước thời điểm ngày dự kiến ban đầu thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ.

c. Thực tập, nghiên cứu thời gian ngắn ở nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cung cấp phải được gửi mang lại Quỹ chậm nhất là tía (03) tháng trước ngày dự kiến bắt đầu thực hiện phân tích ở nước ngoài.

– ngôn từ và nấc hỗ trợ: Quỹ hỗ trợ cá nhân nhà kỹ thuật đi thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài một vé máy bay khứ hồi hạng phổ biến từ việt nam đến đơn vị chức năng chủ trì nghiên cứu, giá cả đi lại ở nhì đầu sân bay, chi phí ăn, ở, bảo hiểm trong thời hạn ở nước ngoài.

– Điều kiện để mắt tới hỗ trợ:

Được tổ chức triển khai khoa học tập và technology nước kế bên hoặc đơn vị khoa học nước ngoài có kết quả nghiên cứu chào làng trên các tạp chí nước ngoài uy tín trong thời hạn năm (05) năm tính đến thời gian nộp hồ sơ mời thực tập, nghiên cứu;Thuộc một trong các trường phù hợp sau:Đang tiến hành nhiệm vụ khoa học và technology cấp giang sơn hoặc tương đương. Việc thực tập, nghiên cứu nhằm giải quyết và xử lý các vấn đề nghiên cứu và phân tích của trọng trách mà điều kiện trong nước không tiến hành được;Tham gia chương trình bắt tay hợp tác giữa Quỹ và các tổ chức nước ngoài nhằm nâng cao năng lực và tài năng hợp tác nghiên cứu và phân tích giữa nhà khoa học vn và quốc tế;Là nhà công nghệ trẻ kĩ năng không thuộc tổ chức triển khai khoa học và công nghệ công lập, đăng ký thực hiện nghiên cứu thời gian ngắn ở nước ngoài trong lĩnh vực được việt nam ưu tiên trở nên tân tiến tại thời khắc đăng ký.

– Đăng ký ý kiến đề nghị hỗ trợ:

Nơi nộp hồ nước sơ: văn phòng và công sở Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ Quốc gia;Thời gian nộp hồ sơ: muộn nhất là ba (03) tháng trước thời gian ngày dự kiến bước đầu thực hiện phân tích ở nước ngoài.

– hồ sơ đề nghị cung ứng thực tập, nghiên cứu ngắn hạn tại quốc tế gồm:

d. Tổ chức triển khai hội thảo khoa học nước ngoài chuyên ngành sinh sống Việt Nam

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải được gửi cho Quỹ chậm nhất là bố (03) tháng trước ngày khai mạc hội thảo.

– văn bản và mức cung cấp bao gồm: Các nội dung được Quỹ cung cấp gồm ngân sách chi tiêu phản biện báo cáo, in dán kỷ yếu hội thảo chiến lược (không thừa 300 cuốn) và túi tiền ăn, sống của siêng gia, bên khoa học nước ngoài được mời tham gia và trình bày báo cáo tại hội thảo chiến lược (không thừa 10 người).

– Điều kiện để ý hỗ trợ:

Hội thảo khoa học thế giới chuyên ngành được tổ chức triển khai bởi những tổ chức gồm uy tín vào lĩnh vực, bao gồm trang tin điện tử trình làng về hội thảo;Có các nhà kỹ thuật trong nước và quốc tế có hiệu quả nghiên cứu ra mắt trên các tạp chí quốc tế uy tín trong nghành đăng ký tham gia và trình bày báo công nghệ tại hội thảo;Được các cơ quan công nghệ và technology và các tổ chức công việc và nghề nghiệp uy tín trong nghành nghề bảo trợ;Phù hợp với lĩnh vực hoạt động vui chơi của đơn vị tổ chức.Hồ sơ đề nghị hỗ trợ công bố công trình khoa học
Quyết định có thể chấp nhận được tổ chức hội thảo của cấp tất cả thẩm quyền;Danh sách các nhà khoa học đăng ký tham gia hội thảo;Lý lịch khoa học và báo cáo khoa học (bản giờ Anh) của các nhà khoa học quốc tế đề nghị Quỹ cung cấp kinh phí tham gia hội thảo.

– Đăng ký ý kiến đề xuất hỗ trợ:

Nơi nộp hồ nước sơ: văn phòng công sở Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ Quốc gia;Thời gian nộp hồ nước sơ: chậm nhất là ba (03) tháng trước thời điểm ngày khai mạc hội thảo.

e. Chào làng công trình khoa học technology trong nước và quốc tế

Hồ sơ đề nghị cung ứng phải được gửi mang đến Quỹ tối đa sáu (06) mon tính trường đoản cú thời điểm ra mắt được ghi trên công trình.

– nội dung hỗ trợ:

Trường hợp ra mắt kết quả nghiên cứu của các đề tài, nhiệm vụ, dự án công trình sử dụng giá thành Nhà nước, tiến hành tại Việt Nam, Quỹ cung cấp phí đăng tải tác dụng nghiên cứu;Trường hợp chào làng kết quả nghiên cứu do cá nhân nhà khoa học tự thực hiện, không sử dụng giá thành Nhà nước, Quỹ hỗ trợ 1 phần công lao cồn khoa học trả thiện kết quả nghiên cứu, viết bài xích gửi đăng tập san và phí đăng tải tác dụng nghiên cứu. Quỹ ưu tiên hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học tập và công nghệ công lập.

– Điều kiện để ý hỗ trợ:

Là hiệu quả của phân tích được tiến hành tại Việt Nam;Đã được chào làng trên tạp chí ISI gồm uy tín;Tác giả công trình chỉ rõ các nội dung trong công bố có liên quan đến các vấn đề đạo đức, an ninh, bao gồm trị, chủ quyền, kín Nhà nước (nếu có) và cam đoan công tía không vi phạm luật hoặc gây ảnh hưởng tiêu rất đến những vấn đề này.

– hồ nước sơ ý kiến đề nghị hỗ trợ:

Các tài liệu chứng tỏ tác mang là nhà kỹ thuật trẻ khả năng không thuộc tổ chức triển khai khoa học tập và technology công lập (nếu có);Bản sao công trình khoa học đang công bố;Các bệnh từ thích hợp pháp chi trả phí ra mắt công trình khoa học.

– Đăng ký ý kiến đề xuất hỗ trợ:

Nơi nộp hồ nước sơ: văn phòng và công sở Quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và technology Quốc gia;Thời gian nộp hồ sơ: về tối đa sáu (06) tháng tính từ thời điểm công bố được ghi trên công trình.

f. Nâng cao chất lượng, chuẩn chỉnh mực của tạp chí khoa học và technology trong nước

– câu chữ hỗ trợ:

Kinh phí tổn đánh giá unique của tập san (không quá một lần reviews trong nhị (02) năm);Phí xuất phiên bản trong thời gian không quá hai (02) năm để những nhà xuất phiên bản có đáng tin tưởng trên trái đất nhận xuất bạn dạng tạp chí;Kinh mức giá thuê chỉnh sửa tiếng Anh trong thời gian không thật hai (02) năm.

– Điều kiện cẩn thận hỗ trợ:

Là tạp chí khoa học siêng ngành của Việt Nam, được xuất phiên bản bằng giờ Anh;Tạp chí có quá trình nhận, thẩm định bản thảo và công bố bài báo theo chuẩn mực thế giới về xuất bản các dự án công trình khoa học.

– hồ sơ đăng ký:

Thuyết minh về tổ chức triển khai tạp chí, quá trình xuất bạn dạng công trình kỹ thuật của tạp chí, kế hoạch cải thiện chất lượng, chuẩn mực của tạp chí;Kết quả tiến công giá chất lượng tạp chí của một nhóm chức reviews độc lập;

g. Đăng ký bảo hộ quyền tải trí tuệ sống trong nước với nước ngoài so với sáng chế và giống cây trồng

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải được gửi đến Quỹ tối đa một (01) năm kể từ thời điểm cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp văn bằng bảo lãnh quyền download trí tuệ.

– nội dung hỗ trợ: Quỹ cung ứng một lần phí đk lần đầu quyền tải trí tuệ với sáng chế và loài cây trồng.

– Điều kiện để mắt tới hỗ trợ:

Sáng chế, giống cây xanh là tác dụng nghiên cứu vãn tại Việt Nam;Văn bằng bảo lãnh quyền tải trí tuệ với trí tuệ sáng tạo và giống cây cỏ đã được cấp vị cơ quan có thẩm quyền;Quyền cài trí tuệ so với sáng chế với giống cây cỏ hoàn toàn thuộc về tổ chức, cá thể Việt Nam.

Xem thêm: Giá Máy Thuỷ Yamaha 2 Kỳ Công Suất 15Hp, Máy Thủy Gắn Ngoài Yamaha 25Hp

– hồ nước sơ đăng ký bao gồm:

Bản sao dự án công trình khoa học đăng ký bảo hộ quyền thiết lập trí tuệ;Thuyết minh nêu rõ ý nghĩa, khả năng ứng dụng của trí tuệ sáng tạo và giống cây trồng;Bản sao văn bằng bảo lãnh quyền download trí tuệ với trí tuệ sáng tạo và giống cây xanh đã được cấp vì cơ quan gồm thẩm quyền;Các chứng từ đúng theo pháp đưa ra trả phí đăng ký lần đầu quyền download trí tuệ với trí tuệ sáng tạo và giống cây trồng.

h. Cung ứng nhà kỹ thuật trẻ năng lực không thuộc tổ chức khoa học tập và technology công lập được sử dụng các phòng xem sét trọng điểm nước nhà và những phòng phân tách khác

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải được gửi mang lại Quỹ chậm rãi nhất bố (03) tháng trước thời điểm ngày dự loài kiến sử dụng các phòng thí điểm trọng điểm giang sơn và những phòng phân tích khác.

– ngôn từ hỗ trợ:

Quỹ hỗ trợ chi phí sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại phòng phân tách trong thời gian tối đa hai (02) năm, bao gồm:Chi phí quản lý và vận hành máy móc, thiết bị (bao bao gồm cả giá cả nhân công) trên phòng thử nghiệm được lãnh đạo đơn vị chức năng chủ cai quản phòng thí nghiệm phê duyệt;Kinh phí thiết lập vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu thực hiện trong quá trình thực hiện thí nghiệm; ngân sách đầu tư thuê những dịch vụ được cung ứng bởi phòng thí nghiệm.

– Điều kiện chú ý hỗ trợ:

Nhà kỹ thuật trẻ kĩ năng không thuộc tổ chức triển khai khoa học và technology công lập;Có yêu cầu sử dụng các phòng phân tách trọng điểm nước nhà và những phòng thí nghiệm không giống để triển khai các vận động khoa học tập và technology có chân thành và ý nghĩa và thiết thực.

– hồ nước sơ đề nghị hỗ trợ:

Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức triển khai khoa học và công nghệ công lập;Thuyết minh nêu rõ ý nghĩa, sự cần thiết sử dụng chống thí nghiệm, mục tiêu, nội dung, phương pháp và chiến lược nghiên cứu, dự kiến hiệu quả đạt được;

i. Khen thưởng các tổ chức, cá thể có các thành tích xuất sắc đẹp trong việc triển khai các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu và phân tích ứng dụng, hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ

Hằng năm, Quỹ xem xét khen thưởng tổ chức, cá nhân có kết quả xuất sắc đẹp trong việc thực hiện nghiên cứu cơ bản, phân tích ứng dụng với hoạt động cải thiện năng lực khoa học và technology do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

– Điều kiện chú ý khen thưởng:

Đối cùng với cá nhân: Có hiệu quả nghiên cứu vớt từ những đề tài, trọng trách do Quỹ tài trợ, hỗ trợ được chào làng trên tạp chí ISI có uy tín hoặc được cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp cho bằng bảo hộ quyền download trí tuệ với sáng chế và loại cây trồng, được Hội đồng công nghệ (quy định trên Điều 8 Thông bốn số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12 mon 12 năm 2014) giới thiệu, đề xuất Quỹ tán thưởng và chấp nhận tham gia chuyển động khen thưởng của Quỹ;Đối với tổ chức: chủ trì triển khai thành công, đúng quy định các đề tài, nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ, có cá thể thuộc tổ chức được Quỹ tâng bốc và chấp nhận tham gia hoạt động khen thưởng của Quỹ.Hồ sơ ship hàng công tác chú ý khen thưởng của Quỹ bao hàm kết quả thực hiện các đề tài, trách nhiệm do Quỹ tài trợ, hỗ trợ, kiến nghị khen thưởng của Hội đồng khoa học và xác nhận của tổ chức, cá thể liên quan gật đầu đồng ý tham gia hoạt động khen thưởng của Quỹ. Quỹ không yêu ước tổ chức, cá nhân làm làm hồ sơ đăng ký ý kiến đề xuất khen thưởng.

4. Những văn bạn dạng liên quan

Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và công nghệ Quốc gia có chức năng là gì? Những đối tượng nào được tài trợ vì chưng Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và technology Quốc gia? Đăng ký tài trợ của Quỹ trở nên tân tiến khoa học và technology Quốc gia cần đáp ứng các yêu cầu gì? - thắc mắc của chị Mai (TP. HCM)
*
Nội dung thiết yếu

Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và technology Quốc gia có tác dụng là gì?

*

Quỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ Quốc gia có chức năng là gì? (Hình trường đoản cú Internet)

Theo Điều 1 Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Quỹ phát triển ban hành kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP vẻ ngoài như sau:

Chức năng của Quỹ cải cách và phát triển khoa học và technology Quốc giaQuỹ cải tiến và phát triển khoa học và technology Quốc gia (sau đây hotline tắt là Quỹ) vận động không vì mục tiêu lợi nhuận, có tính năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí đầu tư để thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật và công nghệ; cung ứng hoạt động nâng cao năng lực công nghệ và technology quốc gia.Tên giao dịch quốc tế của Quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và technology Quốc gia là National Foundation for Science and Technology Development, viết tắt là NAFOSTED.

Theo đó, Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và technology Quốc gia vận động không vì mục đích lợi nhuận, có tính năng tài trợ, mang đến vay, bảo hộ vốn vay, cấp kinh phí đầu tư để tiến hành nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cung ứng hoạt động nâng cao năng lực công nghệ và công nghệ quốc gia.

Tên giao dịch quốc tế của Quỹ phát triển khoa học và technology Quốc gia là National Foundation for Science và Technology Development, viết tắt là NAFOSTED.

Ngoài ra, theo Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phạt triển phát hành kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP giải pháp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc cỗ Khoa học cùng Công nghệ, có tư cách pháp nhân, tất cả con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bội nghĩa Nhà nước cùng tại các ngân mặt hàng trong nước. Quỹ tất cả trụ sở bao gồm tại thành phố Hà Nội, văn phòng thay mặt ở thành phố hồ chí minh và một số trong những địa phương khác.

Đối tượng nào được tài trợ do Quỹ trở nên tân tiến khoa học và technology Quốc gia?

Theo khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Quỹ phạt triển ban hành kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP luật pháp như sau:

Đối tượng tài trợ, đến vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ, cấp ngân sách đầu tư của Quỹ1. Đối tượng tài trợ: các nhiệm vụ kỹ thuật và technology do tổ chức, cá thể đề xuất, bao gồm:a) Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản;b) Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng;c) nhiệm vụ khoa học và technology đột xuất có ý nghĩa sâu sắc quan trọng về kỹ thuật và thực tiễn, trọng trách khoa học và công nghệ tiềm năng.....

Theo đó, địa thế căn cứ quy định bên trên thì những đối tượng sau phía trên được Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và công nghệ Quốc gia tài trợ:

Các trách nhiệm khoa học tập và công nghệ do tổ chức, cá thể đề xuất, bao gồm:

- Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản;

- Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng;

- nhiệm vụ khoa học tập và technology đột xuất có chân thành và ý nghĩa quan trọng về kỹ thuật và thực tiễn, trọng trách khoa học tập và technology tiềm năng.

Đăng cam kết tài trợ của Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ Quốc gia cần thỏa mãn nhu cầu các yêu mong gì?

Theo khoản 1 Điều 5 Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Quỹ phân phát triển ban hành kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP biện pháp như sau:

Điều kiện đăng ký tài trợ, vay mượn vốn, bảo lãnh vốn vay, cung cấp của Quỹ1. Tổ chức, cá nhân đề xuất trách nhiệm khoa học tập và technology phải bao gồm đủ năng lực chuyên môn và đk cơ sở đồ gia dụng chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại nhiệm vụ khoa học cùng công nghệ.2. Tổ chức, cá nhân đề xuất vay vốn, bảo hộ vốn vay phải tuân theo những quy định của lao lý có liên quan.3. Tổ chức, cá thể đăng ký cung ứng hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ phải có chuyên môn tương xứng loại hình đề nghị hỗ trợ.

Theo đó, tổ chức, cá thể đăng cam kết tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và technology Quốc gia phải có đủ năng lượng chuyên môn và đk cơ sở đồ vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại trách nhiệm khoa học với công nghệ.

Nguồn vốn tài trợ cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Quỹ trở nên tân tiến khoa học và technology Quốc gia được mang đâu?

Theo Điều 12 Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động của Quỹ vạc triển ban hành kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP (được sửa đổi vì khoản 6 Điều 1 Nghị định 19/2021/NĐ-CP) hình thức như sau:

Ngân sách hoạt động vui chơi của Quỹ1. Nguồn túi tiền nhà nước:a) kinh phí tài trợ, hỗ trợ và chi hoạt động làm chủ của Quỹ được sắp xếp từ đưa ra sự nghiệp công nghệ và công nghệ.Kinh phí tài trợ, cung cấp được cân đối hằng năm tối thiểu 500 tỷ đồng được bộ Tài thiết yếu cấp bằng lệnh bỏ ra tiền vào thông tin tài khoản tiền gởi của Quỹ trên Kho bạc Nhà nước theo chiến lược tài chủ yếu được bộ Khoa học tập và technology phê duyệt. Kinh phí chi hoạt động quản lý của Quỹ được bộ Khoa học tập và technology giao dự toán hằng năm theo mức độ tự chủ tài bao gồm của Quỹ;b) kinh phí đầu tư cấp trải qua Quỹ cho những nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cỗ Khoa học và technology giao;c) Vốn vày Thủ tướng chính phủ giao để triển khai cho vay mượn ứng dụng hiệu quả nghiên cứu khoa học và vạc triển công nghệ vào chế tạo và đời sống; bảo hộ vốn vay cho những nhiệm vụ kỹ thuật và technology chuyên biệt.2. Các nguồn ngoài chi tiêu nhà nước:a) Thu từ kết quả buổi giao lưu của Quỹ: những khoản lãi đến vay, phí bảo lãnh vốn vay, lãi tiền giữ hộ và những khoản thu khác;b) các khoản góp sức tự nguyện, hiến tặng ngay của tổ chức, cá thể trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài;c) Đóng góp từ Quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và technology của công ty nhà nước và góp sức tự nguyện của chúng ta khác theo cơ chế của pháp luật;d) những nguồn thích hợp pháp khác;đ) những nguồn ngoài chi tiêu nhà nước đưa vào thông tin tài khoản của Quỹ tại những ngân sản phẩm thương mại. Quỹ tiến hành quản lý, sử dụng những nguồn thu đúng mục đích, đối tượng, tác dụng và tương xứng với công cụ của pháp luật.

Theo đó, nguồn vốn tài trợ cho nhiệm vụ khoa học tập và technology của Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được được rước từ phần đông nguồn sau đây:

(1) Nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước:

- kinh phí đầu tư tài trợ, cung ứng và chi hoạt động quản lý của Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ Quốc gia được bố trí từ bỏ ra sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Kinh tổn phí tài trợ, cung ứng được bằng phẳng hằng năm ít nhất 500 tỷ việt nam đồng được bộ Tài thiết yếu cấp bằng lệnh bỏ ra tiền vào thông tin tài khoản tiền nhờ cất hộ của Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ Quốc gia tại Kho bội bạc Nhà nước theo chiến lược tài chủ yếu được cỗ Khoa học và technology phê duyệt.

Kinh phí đưa ra hoạt động thống trị của Quỹ phát triển khoa học tập và technology Quốc gia được bộ Khoa học và công nghệ giao dự trù hằng năm theo mức độ tự công ty tài chủ yếu của Quỹ;

- kinh phí đầu tư cấp trải qua Quỹ cho các nhiệm vụ công nghệ và công nghệ do cỗ Khoa học và technology giao;

- Vốn do Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ giao để tiến hành cho vay mượn ứng dụng tác dụng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào cung ứng và đời sống; bảo lãnh vốn vay cho các nhiệm vụ công nghệ và công nghệ chuyên biệt.

(2) những nguồn ngoài túi tiền nhà nước:

- Thu từ kết quả hoạt động vui chơi của Quỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ Quốc gia: các khoản lãi cho vay, phí bảo hộ vốn vay, lãi tiền giữ hộ và những khoản thu khác;

- các khoản góp sức tự nguyện, hiến khuyến mãi của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Đóng góp trường đoản cú Quỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ của doanh nghiệp lớn nhà nước và góp phần tự nguyện của bạn khác theo luật của pháp luật;

- những nguồn vừa lòng pháp khác;

- các nguồn ngoài chi phí nhà nước gửi vào tài khoản của Quỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ Quốc gia tại các ngân sản phẩm thương mại.

Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và technology Quốc gia thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn thu đúng mục đích, đối tượng, tác dụng và cân xứng với lý lẽ của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *