QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VÀ

Quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và technology là quỹ do công ty cổ phần thiết kế để thực hiện cho việc đầu tư chi tiêu nghiên cứu khoa học và phân phát triển công nghệ của doanh nghiệp tại nước ta (ví dụ: xuất bản phòng thí nghiệm, máy móc trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và phân tích và phạt triển, mua bạn dạng quyền công nghệ, mẫu mã công nghiệp...). Những khoản đưa ra của Quỹ chỉ được cơ sở thuế đồng ý khi sử dụng vào đúng mục tiêu nêu trên và đề xuất có đầy đủ hóa đơn, bệnh từ hợp pháp.

Bạn đang xem: Quỹ phát triển khoa học

Việc thành lập Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và technology này là không bắt buộc. đến nên, lúc thành lập, công ty cổ phần buộc phải tự ra quyết định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học technology cho mình, nhưng về tối đa không quá 10% các khoản thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào kỳ.

Hàng năm, doanh nghiệp cổ phần phải lập báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ cải cách và phát triển khoa học và technology (Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông bốn 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC) gửi đến cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, Sở kỹ thuật và technology và Sở Tài chính.

Thời hạn nộp báo cáo: cùng thời khắc nộp tờ khai quyết toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp năm của khách hàng tư nhân.

Trong một trong những trường hợp công ty cổ phần ko sử dụng, áp dụng không hết và áp dụng không đúng mục tiêu của Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ thì được xử trí như sau:

1. Ko sử dụng, áp dụng không hết:

Trong thời hạn 05 năm, kể từ thời điểm trích lập, tổng số chi phí đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ của những bộ công ty quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp cổ phần đăng ký nộp thuế không không còn 70% số quỹ đã trích lập (kể cả nhấn điều chuyển, nếu như có) thì:

Công ty cổ phần phải nộp giá cả nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn sót lại và phần lãi gây ra từ số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đó:

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng làm tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho bạn trong thời hạn trích lập Quỹ.

- lãi suất vay tính lãi đối với số thuế tịch thu tính trên phần quỹ không áp dụng hết là lãi suất vay trái phiếu kho bạc bẽo loại kỳ hạn 01 năm (hoặc lãi vay tín phiếu kho bạc bẽo loại kỳ hạn 01 năm) vận dụng tại thời Điểm thu hồi và thời hạn tính lãi là 02 năm.

2. áp dụng không đúng mục đích của Quỹ:

Trong thời gian trích lập, công ty sử dụng Quỹ ko đúng mục đích thì:

Công ty cp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản các khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà áp dụng không đúng mục tiêu và phần lãi tạo nên từ số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đó.

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để làm tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho công ty trong thời gian trích lập Quỹ.

- lãi suất vay tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần Quỹ sử dụng không đúng mục đích là nấc tính tiền chậm chạp nộp thuế theo qui định của Luật làm chủ thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- thời gian tính lãi là khoảng chừng thời gian tính từ lúc ngày xẩy ra hành vi vi phạm đến ngày nộp tiền vào chi phí nhà nước.

Nội dung chi và thống trị Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ rất có thể xem chi tiết tại Chương II cùng Chương III của Thông bốn 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC.

Lưu ý:

- doanh nghiệp cổ phần không được xem trừ vào các khoản thu nhập chịu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp cần nộp.

- Trong thời gian trích lập, doanh nghiệp đang thuộc diện được chiết khấu thuế (được áp dụng thuế suất ưu đãi, được miễn thuế, giảm thuế) thì số tiền thuế thu hồi do Quỹ không được sử dụng, áp dụng không không còn 70% hoặc thực hiện không đúng mục đích được xác minh trên số thu nhập cá nhân đã được vận dụng ưu đãi thuế trên thời Điểm trích lập Quỹ và tính lãi theo quy định.

- “Thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp”;

- “Ưu đãi về thuế suất”;

- “Ưu đãi về thời gian miễn thuế, sút thuế”.


Bạn không Đăng Nhập Tài khoản!

Vì không Đăng Nhập nên bạn chưa coi được Căn cứ pháp luật được sử dụng, định kỳ công việc. Nếu không là Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây

Điều kiệntrích lập quỹ khoa học technology của Doanh nghiệp; Cáchhạch toán trích lập quỹ khoa học technology tối đa... Theoquy định về trích lập quỹ khoa học technology của cỗ tài bao gồm và bộ khoa học tập công nghệ.

*

----------------------------------------------------------------------------------

I.Quy định về trích lập quỹ khoa học technology của DN:1. Quỹ có thể tổ chức dưới 1 trong những hai hình thức như sau: a) thành lập tổ chức không có tư giải pháp pháp nhân và trực trực thuộc doanh nghiệp. B) Không ra đời tổ chức Quỹ và vì chưng cán bộ của bạn kiêm nhiệm thực hiện các hoạt động.2. Bề ngoài tổ chức của Quỹ vày cấp tất cả thẩm quyền của khách hàng quyết định.3. Khi doanh nghiệp thành lập Quỹ theo một trong những hai hình thức quy định trên Khoản 1 Điều này, công ty lớn gửi Quyết định ra đời Quỹ cho Sở khoa học và technology tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong khoảng 30 ngày kể từ ngày gồm quyết định thành lập Quỹ. -> doanh nghiệp lớn gửi quy chế khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ cho cơ quan lại thuế khu vực doanh nghiệp đóng trụ sở chính cùng thời Điểm nộp báo cáo trích, áp dụng Quỹ trong kỳ trích lập đầu tiên.4. Hàng năm doanh nghiệp nên lập report trích lập, Điều gửi và áp dụng Quỹ theo chủng loại số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông bốn 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC.

Xem thêm: Máy Tính Bảng Ipad Cũ Giá Rẻ Tphcm, Máy Tính Bảng Cũ Chính Hãng

- ngôi trường hợp các tổng công ty, công ty mẹ có Quỹ được hiện ra từ mối cung cấp Điều chuyển Quỹ của chúng ta con, công ty lớn thành viên hoặc trái lại thì đơn vị nhận Điều gửi và sử dụng Quỹ phải báo cáo tình hình nhấn Điều chuyển và thực hiện số tiền Quỹ được Điều chuyển. Report phải ghi rõ năm trích lập nguồn Quỹ được Điều đưa và nhấn Điều chuyển.

--------------------------------------------------------------

II. Nấc trích lập Qũy khoa học technology tối đa:1. Các khoản thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, cố thể:a) Đối với dn nhà nước: trường đoản cú 3% cho 10% thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào kỳ để lập Quỹ. Tỷ lệ trích rõ ràng căn cứ vào kĩ năng và yêu cầu sử dụng nguồn chi phí cho vận động khoa học tập và technology của công ty lớn nhà nước;b) Đối với công ty lớn khác (Không phải dn nhà nước): Tự quyết định mức trích cụ thể nhưng về tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong kỳ; - thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp được khẳng định theo hiện tượng của chế độ thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành.

2. Điều đưa từ Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và technology của tổng công ty, công ty mẹ xuống Quỹ phát triển khoa học và technology của các công ty nhỏ hoặc công ty thành viên; Điều gửi từ Quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và technology của các công ty con, công ty thành viên về Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và technology của tổng công ty, công ty mẹ.Việc Điều đưa và xác suất Điều đưa nguồn giữa các Quỹ trở nên tân tiến khoa học và technology của tổng công ty, công ty mẹ với các Quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và công nghệ của các công ty con, doanh nghiệp lớn thành viên và trái lại do quản trị Hội đồng quản ngại trị, quản trị Hội đồng member hoặc Tổng giám đốc, người đứng đầu (người đại diện theo quy định của doanh nghiệp) đưa ra quyết định trên cơ sở xác suất trích Quỹ, nhu cầu chi tiêu cho hoạt động khoa học và công nghệ tại những công ty con, doanh nghiệp lớn thành viên và nhu cầu, kế hoạch cải tiến và phát triển khoa học tập và technology của toàn hệ thống.Việc Điều chuyển Quỹ lao lý tại Khoản này chỉ áp dụng so với các doanh nghiệp con hoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ sở hữu 100% vốn.Việc Điều đưa Quỹ qui định tại Khoản này sẽ không áp dụng so với các trường thích hợp sau:- Doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư chi tiêu nước không tính Điều gửi cho công ty mẹ sinh hoạt nước ngoài;- doanh nghiệp mẹ ở vn Điều chuyển cho công ty con sinh sống nước ngoài.

-------------------------------------------------------------------

III. Cách xử lý Quỹ khi công ty không sử dụng, sử dụng không hết và áp dụng không đúng Mục đích

- vào thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập, tổng số chi phí đã áp dụng và số tiền nộp về Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ cách tân và phát triển khoa học và công nghệ của những bộ công ty quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế không hết 70% số quỹ đang trích lập của cả nhận Điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp yêu cầu nộp ngân sách nhà nước phần thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tính bên trên số chi phí Quỹ còn lại và phần lãi tạo ra từ số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đó.- Tùy theo mô hình doanh nghiệp, số tiền trích lập Quỹ khi doanh nghiệp lớn không sử dụng, áp dụng không hết 70% trong thời hạn 05 năm kể từ năm trích lập hoặc thực hiện không đúng Mục đích sẽ tiến hành xử lý như sau:Đối với các doanh nghiệp khác (Không là dn nhà nước):- những doanh nghiệp khác (không buộc phải là doanh nghiệp lớn nhà nước) được quyền đóng góp vào các quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đk nộp thuế.- ngôi trường hợp doanh nghiệp không góp sức vào quỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ của tỉnh, tp hoặc có góp phần vào quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ của tỉnh, tp nhưng Quỹ không được sử dụng, thực hiện không không còn 70% số quỹ (bao gồm cả phần có góp sức vào quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và technology của tỉnh, tp nếu có) hoặc thực hiện Quỹ ko đúng mục tiêu thì doanh nghiệp đề nghị nộp ngân sách chi tiêu nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản thu nhập cá nhân đã trích lập Quỹ cơ mà không sử dụng, thực hiện không hết 70% hoặc thực hiện không đúng mục tiêu và phần lãi gây ra từ số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đó.Ví dụ: Đối với ngôi trường hợp công ty lớn không áp dụng hết Quỹ:Công ty A, trong report trích lập và thực hiện Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ năm 2022 bao gồm số liệu sau:Năm 2017, doanh nghiệp A trích lập Quỹ khoa học công nghệ của công ty lớn 10% là 2 tỷ đồng. Đến năm 2022, công ty A mới sử dụng Quỹ cho chuyển động khoa học công nghệ là 1,2 tỷ việt nam đồng (chiếm 60% số Quỹ đã trích lập). Số Quỹ doanh nghiệp áp dụng không không còn 70% Quỹ là 0,8 tỷ việt nam đồng (2 tỷ đồng - 1,2 tỷ đồng).+ giả sử doanh nghiệp A nộp về Quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và công nghệ tỉnh là 200 triệu đ (0,2 tỷ). Như vậy, tổng số tiền doanh nghiệp A đã sử dụng và nộp về Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ tỉnh là: 1,4 tỷ việt nam đồng (1,2 tỷ + 0,2 tỷ) chỉ chiếm 70% số Quỹ vẫn trích lập buộc phải số tiền trích lập Quỹ còn sót lại 0,6 tỷ vnđ (2 tỷ - 1,4 tỷ) Công ty không hẳn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.+ trả sử công ty A không nộp về Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và technology tỉnh thì doanh nghiệp phải nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp so với 0,8 tỷ vnđ và số tiền lãi tạo ra từ số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đó như sau:=> Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp yêu cầu nộp do sử dụng không hết 70% Quỹ (thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ năm 2017 là 20%) là:

= 0,8 tỷ vnđ x 20% = 160 triệu đồng.

=> Số tiền lãi phát sinh từ bỏ số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trên là (giả sử lãi suất trái phiếu kho bạc tình kỳ hạn 1 năm là 12%):

= 160 triệu đ x 12% x hai năm = 38,4 triệu đồng.

-------------------------------------------------------------------------

= 50 triệu vnd x 20% = 10 triệu đồng.

= 10 triệu vnd x 0,03%/ngày x 131 ngày = 393.000 đồng.

--------------------------------------------------------------------------

Ví dụ:Đối cùng với trường hợp doanh nghiệp đang rất được hưởng chiết khấu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ:Công ty C, trong báo cáo trích lập và thực hiện Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ năm 2022 bao gồm số liệu sau:Năm 2017, công ty C trích lập Quỹ khoa học technology của doanh nghiệp lớn 10% là 2 tỷ đồng. Đến năm 2022, doanh nghiệp mới áp dụng Quỹ cho vận động khoa học technology là 1,2 tỷ vnđ (chiếm 60% số Quỹ vẫn trích lập). Số chi phí Quỹ doanh nghiệp sử dụng không hết 70% Quỹ là 0,8 tỷ việt nam đồng (2 tỷ vnđ - 1,2 tỷ đồng).Giả sử trên thời Điểm trích lập Quỹ năm 2017, nút thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp ưu đãi vận dụng tại công ty là 10% và doanh nghiệp đang nằm trong diện được ưu tiên giảm 1/2 số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp cần nộp. Do công ty sử dụng Quỹ không không còn 70% với không nộp về Quỹ trở nên tân tiến khoa học công nghệ tỉnh nên doanh nghiệp phải nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp so với số chi phí quỹ đang trích nhưng mà không thực hiện hết cùng số lãi gây ra trên số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đó như sau:Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp do thực hiện không không còn 70% Quỹ là:

= 0,8 tỷ vnđ x 10% x một nửa = 40 triệu đồng.

Số tiền lãi tạo ra từ số thuế thu nhập doanh nghiệp bên trên là (giả sử lãi suất trái phiếu kho bội nghĩa kỳ hạn 1 năm là 12%):

= 40 triệu vnd x 12% x hai năm = 9,6 triệu đồng.

----------------------------------------------------------------------------

IV phương pháp hạch toán trích lập quỹ công nghệ công nghệ:a) những năm khi trích lập quỹ cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ, ghi:Nợ TK 6422 - đưa ra phí thống trị kinh doanh (Nếu theo TT 133)Nợ TK 642 - đưa ra phí thống trị kinh doanh (Nếu theo TT 200) tất cả TK 356 - Quỹ cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệ.b) Khi chi tiêu Quỹ PTKH&CN giao hàng cho mục tiêu nghiên cứu, cải cách và phát triển khoa học và technology của doanh nghiệp, ghi:Nợ TK 356 - Quỹ phát triển khoa học với công nghệ
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các Tài khoản 111, 112, 331...c) khi sử dụng Quỹ PTKH&CN nhằm trang trải cho vận động sản xuất demo sản phẩm:- kế toán tài chính tập hợp chi tiêu sản xuất thử, ghi:Nợ TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Có những TK 111, 112, 152, 331...- khi bán sản phẩm sản xuất thử, ghi:Nợ TK 111, 112, 131 có TK 154 - chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang gồm TK 333 Thuế và những khoản phải nộp công ty nước (nếu có)- Chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số thu trường đoản cú bán sản phẩm sản xuất test được điều chỉnh tăng, sút Quỹ, ghi: + Trường đúng theo số thu từ việc bán thành phầm sản xuất demo cao hơn giá thành sản xuất thử, kế toán tài chính ghi tăng Quỹ PTKH&CN, ghi:Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất, sale dở dang bao gồm TK 356 - Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ + Trường thích hợp số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử bé dại hơn giá thành sản xuất thử, kế toán tài chính ghi ngược lại bút toán trên.

-------------------------------------------------------------------------------

d) khi đầu tư, sắm sửa TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu, cải tiến và phát triển khoa học cùng công nghệ:- lúc đầu tư, buôn bán TSCĐ, ghi:Nợ những TK 211, 213 (nguyên giá)Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 331...Đồng thời, ghi:Nợ TK 3561 - Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và công nghệ Có TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã tạo nên TSCĐ.- cuối kỳ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, sắm sửa bằng Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, trở nên tân tiến khoa học với công nghệ, ghi:Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã tạo ra TSCĐ gồm TK 214 Hao mòn TSCĐ.- lúc thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phát triển khoa học cùng công nghệ:+ Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán:Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã tạo nên TSCĐ (giá trị còn lại)Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Có các TK 211 – gia tài cố định+ Ghi dìm số chi phí thu từ việc thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ:Nợ những TK 111, 112, 131 có TK 3561 - Quỹ cải cách và phát triển khoa học và technology Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).+ Ghi nhận giá thành phát sinh tương quan trực kế tiếp việc thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ:Nợ TK 3561 - Quỹ cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 331..- khi kết thúc quy trình nghiên cứu, trở nên tân tiến khoa học tập công nghệ, đưa TSCĐ hiện ra từ Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ sang ship hàng cho mục đích sản xuất, ghê doanh, kế toán ghi:Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã tạo nên TSCĐ (phần giá chỉ trị còn lại của TSCĐ có mặt từ quỹ không khấu hao hết) gồm TK 711 - thu nhập khác.- tính từ lúc thời điểm TSCĐ chuyển sang ship hàng mục đích sản xuất, kinh doanh, hao mòn của TSCĐ được xem vào giá cả sản xuất, marketing theo qui định của cơ chế kế toán công ty lớn hiện hành.

-------------------------------------------------------------Kế toán Thiên Ưng, chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *