Báo Giá Thép Hộp Hôm Nay 13/11/2022, Báo Giá Thép Hộp Mạ Kẽm Hôm Nay

Thứ tự mặc định
Thứ tự theo mức độ phổ biến
Mới nhất
Thứ trường đoản cú theo giá: thấp mang lại cao
Thứ từ bỏ theo giá: cao xuống phải chăng
*
*
*
*
giá buôn bán thép vỏ hộp chữ nhật mạ kẽm năm 2022
Báo giá chỉ thép vỏ hộp mạ kẽm
Quy CáchĐộ dàiTrọng lượngĐơn giáThành tiền
(Cây)(Kg/Cây)(VND/Kg)(VND/Cây)
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.06m3.4515,22352,519
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.16m3.7715,22357,391
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.26m4.0815,22362,110
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.46m4.715,22371,548
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.06m2.4115,22336,687
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.16m2.6315,22340,036
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.26m2.8415,22343,233
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.46m3.2515,22349,475
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.06m2.7915,22342,472
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.16m3.0415,22346,278
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.26m3.2915,22350,084
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.46m3.7815,22357,543
Hộp mạ kẽm trăng tròn x đôi mươi x 1.06m3.5415,22353,889
Hộp mạ kẽm đôi mươi x 20 x 1.16m3.8715,22358,913
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.26m4.215,22363,937
Hộp mạ kẽm 20 x trăng tròn x 1.46m4.8315,22373,527
Hộp mạ kẽm trăng tròn x trăng tròn x 1.56m5.1415,22378,246
Hộp mạ kẽm đôi mươi x trăng tròn x 1.86m6.0515,22392,099
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 40 x 1.06m5.4315,22382,661
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.16m5.9415,22390,425
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.26m6.4615,22398,341
Hộp mạ kẽm đôi mươi x 40 x 1.46m7.4715,223113,716
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 40 x 1.56m7.9715,223121,327
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 40 x 1.86m9.4415,223143,705
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 40 x 2.06m10.415,223158,319
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 40 x 2.36m11.815,223179,631
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 40 x 2.56m12.7215,223193,637
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.06m4.4815,22368,199
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.16m4.9115,22374,745
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.26m5.3315,22381,139
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.46m6.1515,22393,621
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.56m6.5615,22399,863
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.86m7.7515,223117,978
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.06m8.5215,223129,700
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.06m6.8415,223104,125
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.16m7.515,223114,173
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.26m8.1515,223124,067
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.46m9.4515,223143,857
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.56m10.0915,223153,600
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.86m11.9815,223182,372
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.06m13.2315,223201,400
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.36m15.0615,223229,258
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.56m16.2515,223247,374
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.06m5.4315,22382,661
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.16m5.9415,22390,425
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.26m6.4615,22398,341
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.46m7.4715,223113,716
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.56m7.9715,223121,327
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.86m9.4415,223143,705
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.06m10.415,223158,319
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.36m11.815,223179,631
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.56m12.7215,223193,637
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.06m8.2515,223125,590
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.16m9.0515,223137,768
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.26m9.8515,223149,947
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.46m11.4315,223173,999
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.56m12.2115,223185,873
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.86m14.5315,223221,190
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.06m16.0515,223244,329
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.36m18.315,223278,581
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.56m19.7815,223301,111
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.86m21.7915,223331,709
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.06m23.415,223356,218
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.86m5.8815,22389,511
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.06m7.3115,223111,280
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.16m8.0215,223122,088
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.26m8.7215,223132,745
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.46m10.1115,223153,905
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.56m10.815,223164,408
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.86m12.8315,223195,311
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.06m14.1715,223215,710
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.36m16.1415,223245,699
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.56m17.4315,223265,337
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.86m19.3315,223294,261
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.06m20.5715,223313,137
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.16m12.1615,223185,112
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.26m13.2415,223201,553
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.46m15.3815,223234,130
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.56m16.4515,223250,418
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.86m19.6115,223298,523
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.06m21.715,223330,339
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.36m24.815,223377,530
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.56m26.8515,223408,738
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.86m29.8815,223454,863
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.06m31.8815,223485,309
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.26m33.8615,223515,451
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.46m16.0215,223243,872
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.56m19.2715,223293,347
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.86m23.0115,223350,281
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.06m25.4715,223387,730
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.36m29.1415,223443,598
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.56m31.5615,223480,438
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.86m35.1515,223535,088
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.06m37.3515,223568,579
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.26m38.3915,223584,411
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.16m10.0915,223153,600
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.26m10.9815,223167,149
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.46m12.7415,223193,941
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.56m13.6215,223207,337
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.86m16.2215,223246,917
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.06m17.9415,223273,101
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.36m20.4715,223311,615
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.56m22.1415,223337,037
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.86m24.615,223374,486
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.06m26.2315,223399,299
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.26m27.8315,223423,656
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.46m19.3315,223294,261
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.56m20.6815,223314,812
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.86m24.6915,223375,856
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.06m27.3415,223416,197
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.36m31.2915,223476,328
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.56m33.8915,223515,907
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.86m37.7715,223574,973
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.06m40.3315,223613,944
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.26m42.8715,223652,610
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.16m12.1615,223185,112
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.26m13.2415,223201,553
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.46m15.3815,223234,130
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.56m16.4515,223250,418
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.86m19.6115,223298,523
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.06m21.715,223330,339
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.36m24.815,223377,530
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.56m26.8515,223408,738
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.86m29.8815,223454,863
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.06m31.8815,223485,309
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.26m33.8615,223515,451
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.56m20.6815,223314,812
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.86m24.6915,223375,856
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.06m27.3415,223416,197
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.36m31.2915,223476,328
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.56m33.8915,223515,907
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.86m37.7715,223574,973
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.06m40.3315,223613,944
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.26m42.8715,223652,610
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.56m24.9315,223379,509
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.86m29.7915,223453,493
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.06m33.0115,223502,511
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.36m37.815,223575,429
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.56m40.9815,223623,839
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.86m45.715,223695,691
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.06m48.8315,223743,339
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.26m51.9415,223790,683
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.56m56.5815,223861,317
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.86m61.1715,223931,191
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.06m64.2115,223977,469
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.86m29.7915,223453,493
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.06m33.0115,223502,511
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.36m37.815,223575,429
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.56m40.9815,223623,839
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.86m45.715,223695,691
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.06m48.8315,223743,339
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.26m51.9415,223790,683
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.56m56.5815,223861,317
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.86m61.1715,223931,191
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.06m64.2115,223977,469
Báo giá thép hộp đen
Tên sản phẩmĐộ dàiTrọng lượngĐơn giáThành tiền
Thép hộp đen(Cây)(Kg/Cây)(VND/Kg)(VND/Cây)
Hộp black 13 x 26 x 1.06m2.4114,50534,957
Hộp đen 13 x 26 x 1.16m3.7714,50554,684
Hộp đen 13 x 26 x 1.26m4.0814,50559,180
Hộp black 13 x 26 x 1.46m4.714,50568,174
Hộp black 14 x 14 x 1.06m2.4114,50534,957
Hộp đen 14 x 14 x 1.16m2.6314,50538,148
Hộp black 14 x 14 x 1.26m2.8414,50541,194
Hộp đen 14 x 14 x 1.46m3.2514,50547,141
Hộp đen 16 x 16 x 1.06m2.7914,50540,469
Hộp black 16 x 16 x 1.16m3.0414,50544,095
Hộp đen 16 x 16 x 1.26m3.2914,50547,721
Hộp đen 16 x 16 x 1.46m3.7814,50554,829
Hộp đen 20 x đôi mươi x 1.06m3.5414,50551,348
Hộp đen đôi mươi x đôi mươi x 1.16m3.8714,50556,134
Hộp đen trăng tròn x 20 x 1.26m4.214,50560,921
Hộp đen trăng tròn x trăng tròn x 1.46m4.8314,50570,059
Hộp đen 20 x trăng tròn x 1.56m5.1414,50574,556
Hộp đen trăng tròn x trăng tròn x 1.86m6.0514,50587,755
Hộp đen đôi mươi x 40 x 1.06m5.4314,50578,762
Hộp đen đôi mươi x 40 x 1.16m5.9414,50586,160
Hộp đen 20 x 40 x 1.26m6.4614,50593,702
Hộp đen trăng tròn x 40 x 1.46m7.4714,505108,352
Hộp đen đôi mươi x 40 x 1.56m7.7914,505112,994
Hộp đen trăng tròn x 40 x 1.86m9.4414,505136,927
Hộp đen trăng tròn x 40 x 2.06m10.414,505150,852
Hộp đen đôi mươi x 40 x 2.36m11.814,505171,159
Hộp đen 20 x 40 x 2.56m12.7214,505184,504
Hộp black 25 x 25 x 1.06m4.4814,50564,982
Hộp black 25 x 25 x 1.16m4.9114,50571,220
Hộp black 25 x 25 x 1.26m5.3314,50577,312
Hộp đen 25 x 25 x 1.46m6.1514,50589,206
Hộp black 25 x 25 x 1.56m6.5614,50595,153
Hộp black 25 x 25 x 1.86m7.7514,505112,414
Hộp đen 25 x 25 x 2.06m8.5214,505123,583
Hộp đen 25 x 50 x 1.06m6.8414,50599,214
Hộp đen 25 x 50 x 1.16m7.514,505108,788
Hộp đen 25 x 50 x 1.26m8.1514,505118,216
Hộp black 25 x 50 x 1.46m9.4514,505137,072
Hộp đen 25 x 50 x 1.56m10.0914,505146,355
Hộp đen 25 x 50 x 1.86m11.9814,505173,770
Hộp đen 25 x 50 x 2.06m13.2314,505191,901
Hộp black 25 x 50 x 2.36m15.0614,505218,445
Hộp black 25 x 50 x 2.56m16.2514,505235,706
Hộp đen 30 x 30 x 1.06m5.4314,50578,762
Hộp black 30 x 30 x 1.16m5.9414,50586,160
Hộp đen 30 x 30 x 1.26m6.4614,50593,702
Hộp black 30 x 30 x 1.46m7.4714,505108,352
Hộp đen 30 x 30 x 1.56m7.9714,505115,605
Hộp đen 30 x 30 x 1.86m9.4414,505136,927
Hộp đen 30 x 30 x 2.06m10.414,505150,852
Hộp black 30 x 30 x 2.36m11.814,505171,159
Hộp black 30 x 30 x 2.56m12.7214,505184,504
Hộp black 30 x 60 x 1.06m8.2514,505119,666
Hộp black 30 x 60 x 1.16m9.0514,505131,270
Hộp đen 30 x 60 x 1.26m9.8514,505142,874
Hộp black 30 x 60 x 1.46m11.4314,505165,792
Hộp đen 30 x 60 x 1.56m12.2114,505177,106
Hộp đen 30 x 60 x 1.86m14.5314,505210,758
Hộp đen 30 x 60 x 2.06m16.0514,505232,805
Hộp đen 30 x 60 x 2.36m18.314,505265,442
Hộp black 30 x 60 x 2.56m19.7814,505286,909
Hộp black 30 x 60 x 2.86m21.9714,505318,675
Hộp đen 30 x 60 x 3.06m23.414,505339,417
Hộp đen 40 x 40 x 1.16m8.0214,505116,330
Hộp black 40 x 40 x 1.26m8.7214,505126,484
Hộp black 40 x 40 x 1.46m10.1114,505146,646
Hộp đen 40 x 40 x 1.56m10.814,505156,654
Hộp black 40 x 40 x 1.86m12.8314,505186,099
Hộp black 40 x 40 x 2.06m14.1714,505205,536
Hộp đen 40 x 40 x 2.36m16.1414,505234,111
Hộp black 40 x 40 x 2.56m17.4314,505252,822
Hộp đen 40 x 40 x 2.86m19.3314,505280,382
Hộp đen 40 x 40 x 3.06m20.5714,505298,368
Hộp black 40 x 80 x 1.16m12.1614,505176,381
Hộp black 40 x 80 x 1.26m13.2414,505192,046
Hộp black 40 x 80 x 1.46m15.3814,505223,087
Hộp đen 40 x 80 x 3.26m33.8614,505491,139
Hộp black 40 x 80 x 3.06m31.8814,505462,419
Hộp đen 40 x 80 x 2.86m29.8814,505433,409
Hộp black 40 x 80 x 2.56m26.8514,505389,459
Hộp black 40 x 80 x 2.36m24.814,505359,724
Hộp black 40 x 80 x 2.06m21.714,505314,759
Hộp black 40 x 80 x 1.86m19.6114,505284,443
Hộp đen 40 x 80 x 1.56m16.4514,505238,607
Hộp đen 40 x 100 x 1.56m19.2714,505279,511
Hộp black 40 x 100 x 1.86m23.0114,505333,760
Hộp black 40 x 100 x 2.06m25.4714,505369,442
Hộp black 40 x 100 x 2.36m29.1414,505422,676
Hộp black 40 x 100 x 2.56m31.5614,505457,778
Hộp đen 40 x 100 x 2.86m35.1514,505509,851
Hộp đen 40 x 100 x 3.06m37.5314,505544,373
Hộp đen 40 x 100 x 3.26m38.3914,505556,847
Hộp đen 50 x 50 x 1.16m10.0914,505146,355
Hộp black 50 x 50 x 1.26m10.9814,505159,265
Hộp đen 50 x 50 x 1.46m12.7414,505184,794
Hộp black 50 x 50 x 3.26m27.8314,505403,674
Hộp đen 50 x 50 x 3.06m26.2314,505380,466
Hộp đen 50 x 50 x 2.86m24.614,505356,823
Hộp đen 50 x 50 x 2.56m22.1414,505321,141
Hộp đen 50 x 50 x 2.36m20.4714,505296,917
Hộp black 50 x 50 x 2.06m17.9414,505260,220
Hộp black 50 x 50 x 1.86m16.2214,505235,271
Hộp black 50 x 50 x 1.56m13.6214,505197,558
Hộp đen 50 x 100 x 1.46m19.3314,505280,382
Hộp đen 50 x 100 x 1.56m20.6814,505299,963
Hộp đen 50 x 100 x 1.86m24.6914,505358,128
Hộp black 50 x 100 x 2.06m27.3414,505396,567
Hộp đen 50 x 100 x 2.36m31.2914,505453,861
Hộp black 50 x 100 x 2.56m33.8914,505491,574
Hộp đen 50 x 100 x 2.86m37.7714,505547,854
Hộp đen 50 x 100 x 3.06m40.3314,505584,987
Hộp black 50 x 100 x 3.26m42.8714,505621,829
Hộp đen 60 x 60 x 1.16m12.1614,505176,381
Hộp black 60 x 60 x 1.26m13.2414,505192,046
Hộp đen 60 x 60 x 1.46m15.3814,505223,087
Hộp black 60 x 60 x 1.56m16.4514,505238,607
Hộp đen 60 x 60 x 1.86m19.6114,505284,443
Hộp đen 60 x 60 x 2.06m21.714,505314,759
Hộp đen 60 x 60 x 2.36m24.814,505359,724
Hộp black 60 x 60 x 2.56m26.8514,505389,459
Hộp đen 60 x 60 x 2.86m29.8814,505433,409
Hộp đen 60 x 60 x 3.06m31.8814,505462,419
Hộp black 60 x 60 x 3.26m33.8614,505491,139
Hộp đen 90 x 90 x 1.56m24.9314,505361,610
Hộp đen 90 x 90 x 1.86m29.7914,505432,104
Hộp black 90 x 90 x 2.06m33.0114,505478,810
Hộp black 90 x 90 x 2.36m37.814,505548,289
Hộp black 90 x 90 x 2.56m40.9814,505594,415
Hộp đen 90 x 90 x 2.86m45.714,505662,879
Hộp black 90 x 90 x 3.06m48.8314,505708,279
Hộp đen 90 x 90 x 3.26m51.9414,505753,390
Hộp black 90 x 90 x 3.56m56.5814,505820,693
Hộp black 90 x 90 x 3.86m61.1714,505887,271
Hộp đen 90 x 90 x 4.06m64.2114,505931,366
Hộp black 60 x 120 x 1.86m29.7914,505432,104
Hộp black 60 x 120 x 2.06m33.0114,505478,810
Hộp black 60 x 120 x 2.36m37.814,505548,289
Hộp đen 60 x 120 x 2.56m40.9814,505594,415
Hộp black 60 x 120 x 2.86m45.714,505662,879
Hộp black 60 x 120 x 3.06m48.8314,505708,279
Hộp black 60 x 120 x 3.26m51.9414,505753,390
Hộp đen 60 x 120 x 3.56m56.5814,505820,693
Hộp đen 60 x 120 x 3.86m61.1714,505887,271
Hộp black 60 x 120 x 4.06m64.2114,505931,366
Hộp black 100 x 150 x 3.06m62.6814,505909,173
Báo giá chỉ thép Quy phương pháp cỡ lớn
Thép hộp đen cỡ lớnĐộ dàiTrọng lượngĐơn giáThành tiền
Quy cách(Cây)(Kg/Cây)(VND/Kg)(VND/Cây)
Hộp black 300 x 300 x 126m651.1118,35011,947,869
Hộp đen 300 x 300 x 106m546.3618,35010,025,706
Hộp black 300 x 300 x 86m440.118,3508,075,835
Hộp black 200 x 200 x 126m425.0318,3507,799,301
Hộp black 200 x 200 x 106m357.9618,3506,568,566
Hộp đen 180 x 180 x 106m320.2818,3505,877,138
Hộp black 180 x 180 x 86m259.2418,3504,757,054
Hộp đen 180 x 180 x 66m196.6918,3503,609,262
Hộp đen 180 x 180 x 56m165.7918,3503,042,247
Hộp black 160 x 160 x 126m334.818,3506,143,580
Hộp đen 160 x 160 x 86m229.0918,3504,203,802
Hộp đen 160 x 160 x 66m174.0818,3503,194,368
Hộp black 160 x 160 x 56m146.0118,3502,679,284
Hộp đen 150 x 250 x 86m289.3818,3505,310,123
Hộp black 150 x 250 x 56m183.6918,3503,370,712
Hộp đen 150 x 150 x 56m136.5918,3502,506,427
Hộp đen 140 x 140 x 86m198.9518,3503,650,733
Hộp đen 140 x 140 x 66m151.4718,3502,779,475
Hộp black 140 x 140 x 56m127.1718,3502,333,570
Hộp đen 120 x 120 x 66m128.8718,3502,364,765
Hộp black 120 x 120 x 56m108.3318,3501,987,856
Hộp black 100 x 200 x 86m214.0218,3503,927,267
Hộp đen 100 x 140 x 66m128.8618,3502,364,581
Hộp black 100 x 100 x 56m89.4918,3501,642,142
Hộp đen 100 x 100 x 106m169.5618,3503,111,426
Hộp black 100 x 100 x 2.06m36.7818,350674,913
Hộp black 100 x 100 x 2.56m45.6918,350838,412
Hộp black 100 x 100 x 2.86m50.9818,350935,483
Hộp đen 100 x 100 x 3.06m54.4918,350999,892
Hộp đen 100 x 100 x 3.26m57.9718,3501,063,750
Hộp black 100 x 100 x 3.56m79.6618,3501,461,761
Hộp black 100 x 100 x 3.86m68.3318,3501,253,856
Hộp đen 100 x 100 x 4.06m71.7418,3501,316,429
Hộp black 100 x 150 x 2.06m46.218,350847,770
Hộp black 100 x 150 x 2.56m57.4618,3501,054,391
Hộp đen 100 x 150 x 2.86m64.1718,3501,177,520
Hộp đen 100 x 150 x 3.26m73.0418,3501,340,284
Hộp black 100 x 150 x 3.56m79.6618,3501,461,761
Hộp black 100 x 150 x 3.86m86.2318,3501,582,321
Hộp black 100 x 150 x 4.06m90.5818,3501,662,143
Hộp đen 150 x 150 x 2.06m55.6218,3501,020,627
Hộp đen 150 x 150 x 2.56m69.2418,3501,270,554
Hộp đen 150 x 150 x 2.86m77.3618,3501,419,556
Hộp đen 150 x 150 x 3.06m82.7518,3501,518,463
Hộp black 150 x 150 x 3.26m88.1218,3501,617,002
Hộp black 150 x 150 x 3.56m96.1418,3501,764,169
Hộp đen 150 x 150 x 3.86m104.1218,3501,910,602
Hộp black 150 x 150 x 4.06m109.4218,3502,007,857
Hộp đen 100 x 200 x 2.06m55.6218,3501,020,627
Hộp đen 100 x 200 x 2.56m69.2418,3501,270,554
Hộp black 100 x 200 x 2.86m77.3618,3501,419,556
Hộp black 100 x 200 x 3.06m82.7518,3501,518,463
Hộp đen 100 x 200 x 3.26m88.1218,3501,617,002
Hộp black 100 x 200 x 3.56m96.1418,3501,764,169
Hộp đen 100 x 200 x 3.86m104.1218,3501,910,602
Hộp black 100 x 200 x 4.06m109.4218,3502,007,857

Một vài hình ảnh vận đưa sắt hộp ra công trình xây dựng cho khách hàng của MTP


Báo giá bán thép vỏ hộp mạ kẽm new nhất được cập nhật tại nhà phân phối thép vỏ hộp , thép ống số 1 – emchonnghegi.edu.vn.

Bạn đang xem: Giá thép hộp hôm nay


Thép hộp mạ kẽm – Sắt hộp mạ kẽm

Thép vỏ hộp mạ kẽm ( hay có cách gọi khác là sắt hộp kẽm ) là một số loại thép vỏ hộp được sử dụng công nghệ mạ kẽm trụng nóng trên nền thép cán nguội tiêu chuẩn chỉnh JISG 3466 của Nhật Bản.

Sản phẩm thép vỏ hộp mạ kẽm có thời gian chịu đựng lớp phủ bề mặt cao, cản trở được sự ăn mòn và xâm thực tốt, sệt biệt phù hợp với những công trình tại khu vực vùng biển cả nước mặn, dễ dàng bị nạp năng lượng mòn.

Ngoài ra với ưu điểm là mặt phẳng bóng, sáng, bao gồm độ dài giới hạn max nên thép hộp mạ kẽm rất phù hợp với mục tiêu xây dựng công nghiệp, gia dụng nội ngoại thất, nhất là những dự án công trình ngoài trời, tất cả chịu ảnh hưởng tác động của nhân tố tự nhiên.

*
Thép hộp mạ kẽm – báo giá thép hộp bắt đầu nhất update hàng ngày – emchonnghegi.edu.vn

Báo giá thép hộp mạ kẽm hôm nay

đại lý thép hộp mạ kẽm cấp cho 1 được cung cấp trực tiếp từ nhà máy sản xuất thép hộp giá bán tốt, bọn chúng tôi cam đoan cung cấp cho thép vỏ hộp mạ kẽm giá bán rẻ cạnh tranh nhất thị trường.

Hiện tại shop chúng tôi cung cấp một vài sắt thép hộp form size : 10×10, 10×20, 14×14, 16×16, 20×40, 40×40, 48×80, 50×50, 25×50, 50×100, 30×60, 30×30, 60×120, 75×75, 60×60, 120×120, 90×90, 100×100, 125×125, 140×140, 160×160, 200×200 …

*
Thép hộp giá rẻ – giá bán sắt hộp bây giờ có giá bèo ưu đãi – emchonnghegi.edu.vn

Sau đây, là bảng báo giá sắt hộp lúc này mà shop chúng tôi tổng vừa lòng được, đối chọi giá gồm thể đổi khác nên người sử dụng vui lòng liên hệ trực tiếp cửa hàng chúng tôi để dìm báo giá chính xác nhất, và ưu đãi nhất.

Xem thêm: Đánh Giá Macbook Air 2017 : Lý Do Vì Sao Vẫn Rất Hot, Có Nên Mua Macbook Air 2017 Cũ

Bảng làm giá sắt hộp mạ kẽm hôm nay

Đặc biệt : Giá rẻ tuyên chiến và cạnh tranh + tất cả xe ship hàng các tỉnh

Quy bí quyết thép hộp
Độ dày( milimet )Giá thép vỏ hộp mạ kẽm
Giá thép hộp đen
Thép vỏ hộp 10 x 100.817.00015.300
1.025.00022.500
Thép hộp 12 x 121.026.00023.400
1.231.00027.900
Thép vỏ hộp 13 x 260.944.50040.050
1.253.00047.700
Thép vỏ hộp 14 x 140.929.00026.100
1.241.00036.900
Thép vỏ hộp 16 x 160.936.00032.400
1.249.00044.100
Thép hộp đôi mươi x 200.944.50040.050
1.253.00047.700
1.470.00063.000
Thép hộp trăng tròn x 400.964.00057.600
1.288.00079.200
1.4106.00095.400
1.8132.000118.800
Thép hộp 25 x 250.964.00057.600
1.271.00063.900
1.492.00082.800
1.8120.000108.000
Thép vỏ hộp 25 x 500.985.00076.500
1.2110.00099.000
1.4135.000121.500
1.8185.000166.500
2.0216.000194.400
Thép hộp 30 x 300.964.00057.600
1.288.00079.200
1.4106.00095.400
1.8132.000118.800
Thép hộp 30 x 600.9103.00092.700
1.2133.500120.150
1.4162.000145.800
1.8199.000179.100
2.0284.000255.600
Thép vỏ hộp 30 x 901.1194.000174.600
Thép vỏ hộp 40 x 401.098.00088.200
1.2115.000103.500
1.4146.000131.400
1.8180.000162.000
2228.000205.200
2.3265.000238.500
Thép vỏ hộp 40 x 801.2174.000156.600
1.4213.000191.700
1.8276.000248.400
2.0358.000322.200
Thép hộp 50 x 501.2150.000135.000
1.4182.000163.800
1.8227.000204.300
2.0291.000261.900
Thép vỏ hộp 50 x 1001.2225.000202.500
1.4273.000245.700
1.8345.000310.500
2.0430.000387.000
Thép vỏ hộp 60 x 601.4230.000207.000
1.8284.000255.600
Thép hộp 60 x 1201.4345.000310.500
1.8421.000378.900
2.0545.000490.500
3.0775.000697500
Thép vỏ hộp 75 x 751.4286.000257.400
1.8344.000309.600
2.0450.000405.000
Thép vỏ hộp 90 x 901.4344.000309.600
1.8415.000373.500
2.0546.000491.400

Bảng liệt kê bên trên là những kích cỡ phổ biến được dùng nhiều nhất, nếu bao gồm yêu cầu khách vui lòng contact trực tiếp phòng marketing để được hỗ trợ.

Bảng báo giá trên tất cả thể biến đổi theo thời gian, hoặc theo trọng lượng cung cấp.Hàng hóa cung cấp : thành phầm được cấp cho theo cây, sản phẩm & hàng hóa dung không đúng ±5-7% theo TCVN do xí nghiệp sản xuất.Hệ thống có tương đối đầy đủ phương tiện vận động và nhân lực vận chuyển một ngày dài lẫn đêm, bảo đảm an toàn tiến độ công trình.

Bảng làm giá trên có thể chưa đầy đủ hoặc đã biến đổi tại thời gian xem bài, nên quý khách hàng vui lòng contact trực tiếp phòng sale để nhận báo giá thép hộp new nhất đúng mực và khuyến mãi hơn.

*
Đại lý thép vỏ hộp – đơn vị sản xuất sắt thép vỏ hộp uy tín – emchonnghegi.edu.vn

Ngoài thép vỏ hộp mạ kẽm, công ty chúng tôi còn bao gồm thép vỏ hộp đen, thép ống đen, thép ống mạ kẽm, thép tấm, thép hình H U I V, giá thép xây dựng, lưới B40, lưới thép hàn.

emchonnghegi.edu.vn – cung cấp cho những tỉnh thành khác ví như : Hà Nội, Lào Cai, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP hồ nước Chí Minh, Đắc Nông, Đăk Lak, Gia Lai, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, vượt Thiên Huế, Kon Tum, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, chi phí Giang, Bến Tre, buộc phải Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, bạc tình Liêu, Hậu Giang, An Giang, Cà Mau, tránh Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long … và những tỉnh thành khác.

emchonnghegi.edu.vn tự hào là khối hệ thống thương mại thép sản phẩm đầu, luôn luôn đặt uy tín lên sản phẩm đầu, chân thành, tôn kính và chuẩn bị sẵn sàng hợp tác nhằm đôi mặt cùng phân phát triển. Là 1 trong tập thể trẻ đề xuất phong cách kinh doanh của cửa hàng chúng tôi dựa trên những yếu tố:

Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm.Giá cả phù hợp lí, giao nhận cấp tốc chóng, đúng hẹn và phục vụ tận trung khu cho quý khách mọi lúc, hầu như nơi.Xây dựng và bảo trì lòng tin, uy tín so với khách sản phẩm thông qua chất lượng sản phẩm, thương mại & dịch vụ cung cấp.

Hệ thống emchonnghegi.edu.vn xin gởi lời tri ân sâu sắc đến những người dân cộng sự, các đối tác đã đặt tinh thần vào sự phân phát triển của người tiêu dùng và mong tiếp tục nhận được không ít hơn nữa sự bắt tay hợp tác của quý vị. Kính chúc các người sử dụng hàng, các đối tác sức khỏe, thành công và an khang !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *