Giá Tấm Nhựa Đài Loan - Báo Giá Tấm Trần Nhựa Đài Loan Chính Xác Hiện Nay

BẢNG BÁO GIÁ bỏ ra TIẾT TẤM MẶT TỦ ĐÀI LOAN CHINHUEI VÀ CÁC PHỤ KIỆN

Thanh toán thẳng hóa 1-1 công ty


 

STT

 

Tên hàng, quy cách

( rộng * lâu năm * Dày)

 

Đơn giá/m(VND)

 

 

Đơn giá/tấm

(VND)

 

ĐVT

 

Số lượng tấm trong hộp

 

Đơn giá

(VND)

 

Ghi chú

1

Tấm 200 * 2400 * 1,5

37,240

89,375

Hộp

10

893,752

 

2

Tấm 310 * 2400 * 1,5

56,418

135,404

Hộp

10

1,355,305

 

3

Tấm 400 * 1800 * 1,5

74,238

133,555

Hộp

8

1,069,718

 

4

Tấm 400 * 2400 * 1,5

74,238

178,071

Hộp

8

1,425,873

 

5

Tấm 450 * 1800 * 2,5

96,776

172,038

Hộp

4

689,426

 

6

Tấm 450 * 1900 * 2,5

96,776

181,594

Hộp

4

727,661

 

7

Tấm 450 * 2100 * 2,5

96,776

200,709

Hộp

4

804,113

 

8

Tấm 450 * 2400 * 2,5

96,776

229,383

Hộp

4

918,805

 

9

Tấm 450 * 2500 * 2,5

96,776

238,940

Hộp

4

957,051

 

10

Tấm 480 * 1800 * 2,5

106,097

190,973

Hộp

4

814,821

 

11

Tấm 480 * 2400 * 2,5

106,097

254,629

Hộp

4

1,019,791

 

12

Tấm 500 * 1800 * 1,5

96,776

173,640

Hộp

5

869,218

 

13

Tấm 500 * 2400 * 1,5

96,776

231,519

Hộp

5

1,159,784

 

14

Tấm 510 * 1900 * 2,5

111,420

211,677

Hộp

4

847,980

 

15

Tấm 510 * 2400 * 2,5

111,420

267,379

Hộp

4

1,070,799

 

16

Tấm 510 * 2500 * 2,5

111,420

278,516

Hộp

4

1,115,361

 

18

Tấm 600 * 2400 * 1,5

99,832

239,545

Hộp

5

1,199,001

 

19

Tấm 600 * 1800 * 2,5

131,538

236,800

Hộp

4

948,477

 

20

Tấm 600 * 2500 * 2,5

131,538

327,122

Hộp

4

1,309,763

 

21

Tấm 800 * 2000 * 2,5

191,005

382,009

Hộp

4

1,529,311

 

22

Thanh phòng kéo 120 * 300 * 1,5

 

 

Hộp

 

1,265,964

30 Thanh

23

Thanh ngăn kéo 140 * 300 * 1,5

 

 

Hộp

 

1,514,609

20 Thanh

24

Thanh ốp chân tủ ( nhiều năm 2,4 m)

 

 

Hộp

 

929,421

20 Thanh

25

Thanh ốp chân tủ ( nhiều năm 3,8 m )

 

 

Hộp

 

1,518,586

20 Thanh

26

Nẹp bịt dọc 240 * 1,5

 

 

Thanh

 

11,517

100 Thanh/Hộp

27

Nẹp bịt dọc 240 * 2,5

 

 

Thanh

 

12,193

100 Thanh/Hộp

28

Nẹp kính ( nhiều năm 2,4 m)

 

 

Bộ

 

34,382

 

29

Ray cửa ngõ lùa (3,5 cm * 3,8 m)

 

 

Bộ

 

51,260

 

 

 

 

"Đã bao gồm thuế hóa đơn đỏ 10%"

BẢNG BÁO GIÁ đưa ra TIẾT TẤM MẶT TỦ VINCO

Thanh toán thẳng hóa solo công ty


STT

Tên hàng, quy cách( rộng * dài * Dày)

Đơn giá/m (VND)

Đơn giá/tấm(VND)

Số lượng tấm vào hộp

Thành tiền/hộp

Ghi chú

1

Tấm 70 * 2400 * 1,8

23,438

56,251

20

1,125,021

 

2

Tấm 150 * 3000 * 1,8

35,289

105,866

10

1,058,657

 

3

Tấm 350 * 2000 * 1,8

94,935

189,869

4

759,477

 

4

Tấm 350 * 2400 * 1,8

94,935

227,842

4

911,373

 

5

Tấm 400 * 2000 * 1,8

103,695

207,389

4

829,557

 

6

Tấm 400 * 2400 * 1,8

103,695

248,865

4

995,468

 

7

Tấm 450 * 2000 * 1,8

123,818

247,635

4

990,543

 

8

Tấm 450 * 2400 * 1,8

123,818

297,162

4

1,188,651

 

9

Tấm 450 * 2500 * 1,8

123,818

309,544

4

1,238,179

 

10

Tấm 500 * 2000 * 1,8

136,248

272,493

4

1,089,976

 

11

Tấm 500 * 2400 * 1,8

136,248

326,992

4

1,307,971

 

12

Tấm 500 * 2500 * 1,8

136,248

340,617

4

1,362,470

 

13

Tấm 550 * 2000 * 1,8

150,334

300,666

4

1,202,663

 

14

Tấm 550 * 2400 * 1,8

150,334

360,800

4

1,443,200

 

15

Tấm 550 * 2500 * 1,8

150,334

375,832

4

1,503,333

 

16

Tấm 800 * 2000 * 1,8

213,070

426,141

2

852,282

 

17

Tấm 800 * 2400 * 1,8

213,070

511,369

2

1,022,737

 

12

Nẹp cạnh 18( 2.4m)

5,446

 

 

653,601

50 thanh

13

Đố 35*55( 4m)

35,512

 

 

1,420,468

10 cây/ bó

14

Đố 35*85( 4m)

46,166

 

 

1,846,609

10 cây/ bó

15

Phào đình tủ 72*40 (2.4m)

17,756

 

 

852,282

20 cây/ bó

16

Nẹp vát 26.5*27.35 (2.4m)

7,257

 

 

870,816

50 cây/ bó

17

Nẹp ép(2.4m)

13,614

 

 

1,633,570

50 cây/ bó


 

 

Hỗ trợ vận chuyển, tư vấn dạy nghề, hỗ trợ máy sản xuất Áp dụng khuyến mãi theo công ty


 

PHỤ KIỆN GIA CÔNG

Tên hàng, quy cách

ĐVT

Đơn giá(VND)

Nẹp đôi mươi ( trắng )

Cái

550

Nẹp 31 ( white )

Cái

670

Nẹp 31 ( Mầu )

Cái

770

Nẹp 40 ( Trắng)

Cái

750

Nẹp 40 ( Mầu )

Cái

850

Nẹp 45 ( Trắng)

Cái

1,300

Nẹp 45 ( Mầu )

Cái

1,400

Nẹp 48

Cái

1,400

Nẹp 50 (trắng)

Cái

1,250

Nẹp 50 (màu)

Cái

1,350

Nẹp 51 (trắng)

Cái

1,500

Nẹp 51( màu)

Cái

1,600

Nẹp 55 (trắng)

Cái

1,700

Nẹp 55 (màu)

Cái

1,800

Nẹp 60 ( trắng )

Cái

1,900

Nẹp 60 ( mầu )

Cái

2,000

Nẹp 35 VINCO

Cái

1,300

Nẹp 40 VINCO

Cái

1,400

Nẹp 45 VINCO

Cái

1,700

Nẹp 50 VINCO

Cái

2,000

Nẹp 55 VINCO

Cái

2,200

Nẹp 35 VINCO dán da

Cái

1,700

Nẹp 40 VINCO dán da

Cái

1,800

Nẹp 45 VINCO dán da

Cái

2,100

Nẹp 50 VINCO dán da

Cái

2,400

Nẹp 55 VINCO dán da

Cái

2,600

Tên hàng, quy cách

ĐVT

Đơn giá(VND)

Mộng VINCO

TÚI

110,000

Nẹp vát 40 VINCO

Cái

2,200

Ray UV 3m

BỘ

90,000

Nẹp chân 40

Cái

1,200

Mộng 40

Cái

60

Mộng 40 dài

Cái

100

Mộng 45

Cái

90

Mộng 51

Cái

150

Mộng 1.5 PLUS

Cái

180

Mộng 2.0 PLUS

Cái

220

Nẹp 31 ( white ) PLUS

Cái

1,400

Nẹp 31 ( Mầu ) PLUS

Cái

1,500

Nẹp 35 ( trắng ) PLUS

Cái

1,800

Nẹp 35 ( Mầu ) PLUS

Cái

1,900

Nẹp 40 ( trắng ) PLUS

Cái

1,700

Nẹp 40 ( Mầu ) PLUS

Cái

1,800

Nẹp 45 ( trắng ) PLUS

Cái

1,900

Nẹp 45 ( Mầu ) PLUS

Cái

2,000

Nẹp 50 ( white ) PLUS*2.0

Cái

2,100

Nẹp 50 ( Mầu ) PLUS*2.0

Cái

2,200

Nẹp 55 ( white ) PLUS

Cái

2,100

Nẹp 55 ( Mầu ) PLUS

Cái

2,200

Ke góc

Cái

100

Chân bàn

Cái

70

Chân tăng chỉnh

Cái

1,100

Tên hàng, quy cách

ĐVT

Đơn giá(VND)

Tay cố gắng nhựa

Cái

1,000

Chân tăng chỉnh dày

Cái

1,300

Gác Ø 24

Bộ(2 cái)

1,200

Núm trắng

Cái

700

Inox

Cây

115,000

Băng co

Cuộn

120,000

 


 

ĐƠN GIÁ TẤM NHỰA VIỆT ĐẠI ĐẠT

STTTên hàng, quy cách( rộng * nhiều năm * Dày)Đơn giá/m (VND)Đơn giá/tấm(VND)Số lượng tấm vào hộpThành tiền/hộpGhi chú
1Tấm 200 * 2400 * 1,525,38060,91216975,608Xanh + Trắng+ Hồng
2Tấm 310 * 2400 * 1,538,57892,58710926,878 
3Tấm 400 * 1800 * 1,550,76091,3688731,960 
5Tấm 400 * 2400 * 1,550,760121,8248975,608 
6Tấm 450 * 1800 * 2,565,988118,7794476,129 
9Tấm 450 * 2400 * 2,565,988158,3724634,500 
11Tấm 510 * 1800 * 2,578,171140,7074563,843 
12Tấm 510 * 1900 * 2,578,171148,5204595,111 
14Tấm 510 * 2400 * 2,578,171187,6094751,452 
15Tấm 510 * 2500 * 2,578,171195,4264782,720 
16Tấm 550 * 2500 * 2,586,292215,7304863,936 
16Tấm 600 * 2500 * 2,591,368228,4204914,696 
17Thanh đáy 500*2400*2.5( trắng)   1,333,24240 THANH
18Thanh lòng 500*2400*1.5( trắng)   1,534,61765 THANH
19Thanh đáy 500*2400*1.5( đen)   1,011,04265 THANH

*
Từ khóa: báo giá bang gia

Công ty shop chúng tôi là đơn vị chuyên thiết kế, kiến thiết trần nhựa, ốp tường vật liệu bằng nhựa trọn gói. Dưới đây shop chúng tôi xin tin báo và báo giá thiết kế sản phẩm è vách vật liệu nhựa tại tp hà nội mà quý khách đang quan liêu tâm.

Bạn đang xem: Giá tấm nhựa đài loan

Chào quý khách.

Gửi tới tất cả khách hàng đang mong muốn làm nai lưng nhựa bảng giá làm cho trần nhựa hoàn thiện, giá có tác dụng trần vật liệu nhựa đài loan, trần nhựa giả gỗ, bảng báo giá làm nai lưng nhựa mới nhất, giá trần nhựa theo mét vuông thực tế thiết kế tại nhà.

Bảng báo giá làm nai lưng nhựa new nhất

Giá có tác dụng trần nhựa khung xương giá bao nhiêu là rẻ, bao nhiêu là mắc là thắc mắc mà chúng tôi nhận được không ít nhất trong thời gian qua. Làm sao cùng tìm hiểu nhé.

Trong thực tế, chỉ còn 110.000 VNĐ trên mét vuông là bạn đã có ngay một trần nhựa size xương và tấm nhua chuẩn với chủng loại mã phong phú và đa dạng các một số loại được cung cấp từ technology hiện đại từ làm từ chất liệu tấm nhựa PVC tốt tấm nhựa dài hồ hết năm để sản xuất độ bền cao nhất cho sản phẩm. Mời chúng ta tham khảo bảng báo giá trần nhựa size xương dưới đây.


*

Bảng giá làm cho trần vật liệu nhựa theo m² của chúng tôi

Bảng làm giá làm è nhựa mới nhất theo m2

Do công dụng bền nhẹ, phải tấm trần thả rất dễ dàng cho việc lắp đặt và sút vận chuyển cho kết cấu công trình xây dựng số đông, tạo đk cho việc xây dựng phát triển thành gấp rút hơn. 100 m2 la phông è nhựa thả có thể được thi công hoàn thiện chỉ cần khoảng trong tầm 1-2 ngày !

Bên cạnh đó, bởi là nai lưng thả, trần nhựa lại nhẹ cùng dễ lắp đặt nên rất thuận lợi cho việc kết hợp đi khối hệ thống điện nước ngầm trong trần nhà. Nói theo một cách khác loại vật tư này là về tối ưu nhất đến quá trình kiến thiết làm è cổ trang trí tiện lợi giá rẻ.

Tham khảo giá làm cho trần vật liệu nhựa thực tế.

Nếu anh, chị còn thắc mắc báo giá làm è cổ nhựa cụ thể thì cứ liên hệ thông tin bên trên : giá làm trần nhựa sẽ được shop chúng tôi báo một cách chi tiết. Nhiều người tiêu dùng đã tìm kiếm đến cửa hàng chúng tôi nhờ vào những từ khóa:

bảng báo giá trần nhựa, làm trần nhựa giá bán rẻ, bảng báo giá la fonts nhựa, giá è cổ nhựa mang gỗ, giá tấm nai lưng nhựa đài loan, mẫu trần vật liệu bằng nhựa đẹp, è cổ nhựa cao cấp, è nhựa thả 60×60, è cổ nhựa giá chỉ rẻ, làm giá trần nhựa size xương, tấm è cổ nhựa pvc, báo giá trần nhựa mang gỗ.

ỐP TRẦN NHỰA BAO NHIÊU TIỀN M2
*

Tấm ốp PVC trống rỗng được chia làm nhiều vách chống có tác dụng chống nóng, bề mặt được cán màng Film cùng với nhiều color đa dạng như vân gỗ với vân đá để cân xứng với sở thích của bạn và yêu cầu của các họa tiết thiết kế nội thất.Tấm ốp trần có cấu trúc gồm 4 phần:Lớp cốt: Được bao gồm thành phần chính là nhựa nguyên sinh trộn lẫn với bột mộc hoặc bột đá cùng với tỷ lên không giống nhau
Lớp màng keo: Giúp tăng mức độ kết bám màng film cùng với lớp cốt nhựa
Lớp màng film: tất cả độ dày khoảng 0,5 micro có khá nhiều màu sắc cùng kiểu vân khác nhau.Lớp đậy UV: Giúp có tác dụng tăng kĩ năng chống xước mang đến tấm ốp, giữ chúng được bền màu sắc và là rõ nét chi tiết màng vân.

2. Ưu điểm của tấm ốp nai lưng PVC


– Trọng lượng dịu và tính năng năng dẻo dai, bầy hồi nên thuận lợi vận chuyển, dễ xây cất lắp để hoặc tháo tháo dỡ ở những vị trí cao.
– Sản phẩm có chức năng chống nóng, kháng cháy, chịu đựng nước sự ăn ồm của hóa chất lau chùi.
– mặt phẳng nhẵn bóng, ít dính bụi nên dễ dàng vệ sinh, vệ sinh chùi

– Tấm ốp có diện tích s phủ lớp nên dễ dãi thi công cho các công trình béo trong thời gian ngắn.

3. Phân các loại trần nhựa hiện tại nay

Dựa vào xuất xứ

Trần nhựa bây chừ có 2 dòng là dòng nhập khẩu trường đoản cú Đức, Trung Quốc, nước hàn có giá chỉ khá cao.

Trần vật liệu bằng nhựa được tiếp tế trong nước trên dây chuyền technology nhập khẩu từ nước ngoài hoặc liên kết kinh doanh doanh cung ứng với nước ngoài có mức giá tốt hơn, nguồn cung cấp dồi dào và luôn có sẵn.

*

Dựa vào kích thước đa dạng chủng loại tấm vật liệu nhựa pvc ốp tường ‘giả Gỗ trả Vân Đá cùng giá cả
Tấm ốp è có những quy cách
Nhựa PVC Nano đưa gỗ
Chiều rộng: 30cm, 40cm, dày 6mm
Nhựa trả đá 1m22x2m44 dày 3mm
Nhựa giá RẺ Đài Loan Khổ rộng lớn 18cm, 25cm
Chiều dày: 4mm Chiều dài: 2,2m, 2,7m
Giá thành tùy vào mẫu mã Chủng loại tấm

Tấm ốp trằn nhựa gồm 2 một số loại là è nhựa solo sắc cùng tấm ốp trằn nhựa vân gỗ, vân đá, trả da. Vào đó, loại bề mặt trần nhựa giả gỗ đang rất được sử dụng các nhất bây giờ do chúng tương xứng với sở thích của người việt Nam.

Xem thêm: Bảng giá xe vision trả góp với lãi suất vay mới nhất 2023, mua xe vision trả góp trả trước bao nhiêu

Dựa vào hóa học liệu

Tấm ốp nai lưng nhựa ko xốp có phong cách thiết kế đơn giản, giá bán rẻ, nhẹ, gồm hèm khóa đề nghị dễ gắn đặt, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu làm sạch trần nhà.

Tấm ốp nai lưng nhựa tất cả xốp. Các loại vật liệu này có giá khá cao do có tính năng chống nóng, cân xứng khi sử dụng ở những tầng cao nhất hoặc nhà xưởng, nhà mái tôn, nhà mái proximang.

Tấm ốp nai lưng nhựa cách âm có chức năng chống ồn và biện pháp âm khá tốt nên cân xứng sử dụng ở các đô thị lớn.

4. Ốp trằn nhựa pvcnano giá từng nào tiền 1m2?

*

Trên thị phần hiệu nay có không ít thương hiệu tấm ốp trần, ốp tường được cấp dưỡng tại nước ta và nhập khẩu. Mức giá dao cồn 120.000đ – 500.000đ/m2. Bao gồm một thiết bị liệu cũng khá được sử dụng để ốp tường có mức giá khoảng 130.000đ/m2 là tấm Nhựa phần lớn năm là nhựa dài đài loan khổ rộng lớn tấm 18cm cùng 25cm.

Chi mức giá nhân công ốp trần khoảng 40.000đ/m2 – 80.000đ/m2.


BẢNG BÁO GIÁ LÀM TRẦN NHỰA GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI

STTNội dung sản phẩmSố lượngĐơn giá/m2
1Trần vật liệu nhựa khổ 18cm, không xốp dày 6mm≥ 100m295.000
50-100m120.000
≤ 50m2Thỏa thuận
2Trần vật liệu nhựa khổ 25cm, ko xốp dày 4mm≥ 100m2110.000
50-100m2135.000
≤ 50m2Thỏa thuận
3Trần vật liệu bằng nhựa khổ PVC Nano cao cấp

dày 3mm hoặc 6mm

≥ 100m2290.000
50-100m2315.000
≤ 50m2Thỏa thuận
4Ốp tường bằng nhựa
Khổ tấm nhựa đưa đá 1m22x2m44
≥ 100m2290.000
50-100m2315.000
≤ 50m2Thỏa thuận
5ốp Tường Nhựa đưa Gỗ PVC Nano cao cấp

dày 3mm hoặc 6mm

≥ 100m2285.000
50-100m2310.000
≤ 50m2Thỏa thuận
6Thi công lam nhựa, Composite ốp tường≥ 100m2Thỏa thuận
50-100m2Thỏa thuận
≤ 50m2Thỏa thuận
Ghi chú:

1. Đơn giá bán trên đã bao hàm thi công lắp đặt hoàn thiện

2. Đơn giá trên đã bao hàm vận đưa trong nội thành của thành phố Hà Nội

3. Đơn giá bán trên chưa bao hàm thuế VAT

4. Toàn bộ sản phẩm bảo hành 12 tháng
Một số hình hình ảnh về trằn nhựa


5. Kiến tạo trần nhựa đúng kỹ thuật.

Để lắp ráp trần nhựa đúng kỹ thuật thì thợ thi công cần tiến hành 3 cách sau đây:

Bước 1: Xác định độ cao, diện tích, thông số trần nhà

Sử dụng thước dây hoặc thước laze để xác địch độ cao của è nhà,diện tích trần. Đánh dấu những vị trí bên trên vách hoặc cột nhằm xác định vị trí thanh viền tường.

Bước 2: Cố định thanh viền tường

Cố định thanh viền quanh tường tùy bởi đinh hoặc vít khoảng cách không thừa 300mm.

Bước 3: Phân phân chia ô trần

Phân chia các ô trên xà nhà để hòn đảo bảo độ rộng tương xứng với phạm vi của tấm ốp. Khoảng cách của thanh phụ thường xuyên 600×600 mm

Bước 4: Xác định điểm treo ty

– khoảng cách giữa những điểm treo ty bên trên thanh đó là ≤ 1200mm.

– khoảng cách từ vách cho tới móc thành chính đầu tiên ≤ 610mm.

– Với nai lưng bê tông thì sử dụng khoan bê tông để khoan trực tiếp lên trần.

– với mái tôn thì ty treo sẽ links trực tiếp vào xà gồ hoặc cần sử dụng pát 2 lỗ.

Bước 5: Lắp để khung thanh chủ yếu và form thanh phụ

Thanh chính và thanh phụ được link với nhau bằng cách gắn đầu ngầm của thanh này cùng với thanh kia, khoảng cách giữa 2 thanh chủ yếu ≤ 1220mm.

Thanh phụ được lắp vào các lỗ chủng loại trên thanh chính bằng đầu ngầm trên 2 thanh, khoảng cách giữa 2 thanh phụ ≤ 610mm.

Bước 6: Cân chỉnh khung

Sau khi lắp đặt hệ form thì cần điều chỉnh cho khung ngay ngắn, thẳng hàng

Bước 7: Lắp đặt tấm nai lưng lên khung

Lắp các tấm ốp nai lưng lên khung. Khi lắp ráp phải căn chỉnh lại sao cho mặt trần thật bởi phẳng

Cuối dùng, áp dụng nẹp trằn bo viền xung quan trần để bít đầu các tấm ốp.

Quý khách mong muốn cần có tác dụng trần vật liệu nhựa hoặc ốp tường nhựa, lát sàn nhựa trả hãy liên hệ cho shop chúng tôi qua hotline . Công ty công ty chúng tôi phân phối những dòng tấm nhựa ốp đẹp chắc chắn sẽ làm cho hài lòng người tiêu dùng hàng


Các search kiếm liên quan đến chi phi lam tran nhua

giá tiền làm cho trần vật liệu nhựa theo 1m2, làm cho trần nhựa, trần nhựa thả 600×600 từng nào tiền 1m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *