BÚP BÊ BJD GIÁ RẺ, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG NHẤT, BÚP BÊ BJD GIÁ RẺ*

*
Tới khu vực bán

B&#x
FA;p b&#x
EA; cổ t&#x
ED;ch khớp cầu BJD 60cm phi&#x
EA;n bản 2

1.530.000 đ
Nơi bán: To&#x
E0;n Quốc
*

*
Tới chỗ bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; BJD Khớp Cầu 1/3 Cao 60 cm

180.000 đ
*
Tới chỗ bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; Bjd 60cm Khớp Cầu luân phiên Chuyển Linh Hoạt Mặt Xinh V&#x
E1;y Đẹp Đồ Chơi Trẻ Em cho B&#x
E9; G&#x
E1;i

199.000 đ -34 %
*
Tới vị trí bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; BJD Khớp Cầu 60 centimet 18 Khớp Cao Cấp - Xanh - LT138

250.000 đ
*
Tới chỗ bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; BJD Khớp Cầu 60 centimet 18 Khớp Cao Cấp - Xanh - DT802

250.000 đ
*
Tới khu vực bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; BJD Khớp Cầu 60 centimet 18 Khớp Cao Cấp - Xanh - LT138

250.000 đ
*
Tới khu vực bán

Dropshipping Thời Trang B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i 3 chiều Mắt 20 Khớp Tr&#x
F2;n BJD B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa 30Cm B&#x
FA;p B&#x
EA; cho B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n

194.000 đ -8 %
*
Tới vị trí bán

Dropshipping Thời Trang B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i 3d Mắt đôi mươi Khớp Tr&#x
F2;n BJD B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa 30Cm B&#x
FA;p B&#x
EA; mang lại B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n

194.000 đ -8 %
*
Tới địa điểm bán

Dropshipping Thời Trang B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i 3d Mắt đôi mươi Khớp Tr&#x
F2;n BJD B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa 30Cm B&#x
FA;p B&#x
EA; đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n

194.000 đ -8 %
*
Tới khu vực bán

Dropshipping Thời Trang B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i 3d Mắt trăng tròn Khớp Tr&#x
F2;n BJD B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa 30Cm B&#x
FA;p B&#x
EA; cho B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n

194.000 đ -8 %
*
Tới chỗ bán

Dropshipping Thời Trang B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i 3d Mắt trăng tròn Khớp Tr&#x
F2;n BJD B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa 30Cm B&#x
FA;p B&#x
EA; mang đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n

194.000 đ -8 %
*
Tới nơi bán

Dropshipping Thời Trang B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i 3 chiều Mắt đôi mươi Khớp Tr&#x
F2;n BJD B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa 30Cm B&#x
FA;p B&#x
EA; mang đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n

194.000 đ -8 %
*
Tới khu vực bán

Dropshipping Thời Trang B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i 3d Mắt đôi mươi Khớp Tr&#x
F2;n BJD B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa 30Cm B&#x
FA;p B&#x
EA; cho B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n

194.000 đ -8 %
*
Tới vị trí bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu 30Cm 20 B&#x
FA;p B&#x
EA; Di Chuyển Khớp 3d Mắt B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa BJD cho B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n Thời Trang Qu&#x
E0; Tặng Gi&#x
E1;ng Sinh

193.000 đ -9 %
*
Tới địa điểm bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu 30Cm trăng tròn B&#x
FA;p B&#x
EA; Di Chuyển Khớp 3d Mắt B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa BJD cho B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n Thời Trang Qu&#x
E0; Tặng Gi&#x
E1;ng Sinh

193.000 đ -9 %
*
Tới địa điểm bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu 30Cm 20 B&#x
FA;p B&#x
EA; Di Chuyển Khớp 3d Mắt B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa BJD mang đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n Thời Trang Qu&#x
E0; Tặng Gi&#x
E1;ng Sinh

193.000 đ -9 %
*
Tới chỗ bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu 30Cm trăng tròn B&#x
FA;p B&#x
EA; Di Chuyển Khớp 3d Mắt B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa BJD đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n Thời Trang Qu&#x
E0; Tặng Gi&#x
E1;ng Sinh

193.000 đ -9 %
*
Tới địa điểm bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu 30Cm trăng tròn B&#x
FA;p B&#x
EA; Di Chuyển Khớp 3d Mắt B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa BJD mang đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n Thời Trang Qu&#x
E0; Tặng Gi&#x
E1;ng Sinh

193.000 đ -9 %
*
Tới địa điểm bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu 30Cm đôi mươi B&#x
FA;p B&#x
EA; Di Chuyển Khớp 3 chiều Mắt B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa BJD cho B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n Thời Trang Qu&#x
E0; Tặng Gi&#x
E1;ng Sinh

193.000 đ -9 %
*
Tới khu vực bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu 30Cm 20 B&#x
FA;p B&#x
EA; Di Chuyển Khớp 3 chiều Mắt B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa BJD mang đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n Thời Trang Qu&#x
E0; Tặng Gi&#x
E1;ng Sinh

193.000 đ -9 %
*
Tới chỗ bán

B&#x
FA;p B&#x
EA; Khớp Cầu 30Cm 20 B&#x
FA;p B&#x
EA; Di Chuyển Khớp 3 chiều Mắt B&#x
FA;p B&#x
EA; Nhựa BJD mang đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi T&#x
F3;c Giả D&#x
E0;i Nữ Cơ Thể Khỏa Th&#x
E2;n Thời Trang Qu&#x
E0; Tặng Gi&#x
E1;ng Sinh

193.000 đ -9 %
*
Tới địa điểm bán

【Lovebeer】New B&#x
FA;p B&#x
EA; BJD 12 Inch 22 Khớp C&#x
F3; Thể Di Chuyển 31Cm 1/6 Trang Điểm B&#x
FA;p B&#x
EA; Nh&#x
E3;n Cầu M&#x
E0;u Xanh N&#x
E2;u Dễ Thương Với V&#x
E1;y Thời Trang đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi

233.000 đ -30 %
*
Tới vị trí bán

【Lovebeer】New B&#x
FA;p B&#x
EA; BJD 12 Inch 22 Khớp C&#x
F3; Thể Di Chuyển 31Cm 1/6 Trang Điểm B&#x
FA;p B&#x
EA; Nh&#x
E3;n Cầu M&#x
E0;u Xanh N&#x
E2;u Dễ Thương Với V&#x
E1;y Thời Trang cho B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi

235.000 đ -36 %
*
Tới nơi bán

【Lovebeer】New B&#x
FA;p B&#x
EA; BJD 12 Inch 22 Khớp C&#x
F3; Thể Di Chuyển 31Cm 1/6 Trang Điểm B&#x
FA;p B&#x
EA; Nh&#x
E3;n Cầu M&#x
E0;u Xanh N&#x
E2;u Dễ Thương Với V&#x
E1;y Thời Trang cho B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi

235.000 đ -46 %
*
Tới nơi bán

【Lovebeer】New B&#x
FA;p B&#x
EA; BJD 12 Inch 22 Khớp C&#x
F3; Thể Di Chuyển 31Cm 1/6 Trang Điểm B&#x
FA;p B&#x
EA; Nh&#x
E3;n Cầu M&#x
E0;u Xanh N&#x
E2;u Dễ Thương Với V&#x
E1;y Thời Trang đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi

235.000 đ -34 %
*
Tới địa điểm bán

【Lovebeer】New B&#x
FA;p B&#x
EA; BJD 12 Inch 22 Khớp C&#x
F3; Thể Di Chuyển 31Cm 1/6 Trang Điểm B&#x
FA;p B&#x
EA; Nh&#x
E3;n Cầu M&#x
E0;u Xanh N&#x
E2;u Dễ Thương Với V&#x
E1;y Thời Trang mang lại B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi

235.000 đ -30 %
*
Tới khu vực bán

【Lovebeer】New B&#x
FA;p B&#x
EA; BJD 12 Inch 22 Khớp C&#x
F3; Thể Di Chuyển 31Cm 1/6 Trang Điểm B&#x
FA;p B&#x
EA; Nh&#x
E3;n Cầu M&#x
E0;u Xanh N&#x
E2;u Dễ Thương Với V&#x
E1;y Thời Trang mang đến B&#x
E9; G&#x
E1;i Đồ Chơi

235.000 đ -32 %

BJD với tên khá đầy đủ là Ball Joint Doll, là một trong loại búp bê được sản xuất ở châu Á, đa số là Hàn Quốc, Nhật và đặc biệt là ở Trung Quốc. Chúng có thể chấp nhận được người chơi sản xuất hình bất kỳ tư nạm nào họ muốn vì thiết kế đặc biệt quan trọng với các khớp trên khắp cơ thể búp bê. Búp bê BJD thường được sử dụng làm kim cương tặng. Các thành phầm Búp bê BJD phổ biến nhất tháng 1/2023 như: Búp Bê BJD Công Chúa 60cm cực Xinh Với sản phẩm Mi Cong Vút, Búp Bê Bjd khung người Trắng Hồng Cao 60cm 21 Khớp gồm Mi Mắt, BÚP BÊ BJD 12 CUNG HOÀNG ĐẠO 30CM BIẾT NHẮM MẮT 13 KHỚP LINH HOẠT, BÚP BÊ BJD MẮT 4 chiều 30CM CỬ ĐỘNG CÁC KHỚP HÀNG HỘP CAO CẤP...

Bạn đang xem: Búp bê bjd giá rẻ


tự khóa liên quan: Búp bê BJD
Búp bê BJD
Sắp xếp: phổ cập
Phổ biến
Giá tăng dần
Giá sút dần
Sản phẩm lọc theo
Danh mục
Nhãn hiệu
Mức giá
dưới 1 triệu (545) 1 triệu - 2 triệu (17)
Low value High value Min Max
Áp dụng
*

Đến nơi bán
Búp Bê BJD Công Chúa 60cm rất Xinh Với hàng Mi Cong Vút
159.000

*

Đến nơi chào bán
Búp Bê Bjd khung người Trắng Hồng Cao 60cm 21 Khớp gồm Mi Mắt
159.000

*

Đến nơi chào bán
BÚP BÊ BJD 12 CUNG HOÀNG ĐẠO 30CM BIẾT NHẮM MẮT 13 KHỚP LINH HOẠT
300.000
Đến nơi chào bán
BÚP BÊ BJD MẮT 4 chiều 30CM CỬ ĐỘNG CÁC KHỚP HÀNG HỘP CAO CẤP
89.000
Đến nơi cung cấp
Búp Bê Bjd Trang Điểm Đầy Đủ 12 khớp 15cm -BJD 1/8 Mắt 3d Mini Dolls
39.999
Đến nơi phân phối
búp bê bjd - thân 11 khớp mắt 3D
39.600
Đến nơi buôn bán
Búp Bê BJD 21khớp 36cm Kèm đầm ADHshop - mẫu 1
135.000
Đến nơi bán
Búp Bê BJD 21khớp 36cm Kèm váy ADHshop - mẫu mã 6
140.000
Đến nơi cung cấp
búp bê bjd - thân 11 khớp mắt 3 chiều - Trắng
39.200
Đến nơi chào bán
Búp Bê Bjd, bộ đồ chơi búp barbie bê công chúa loai đẹp nhất cho bé xíu gái bao gồm vương niệm Cao 30cm - Babibo Kids
149.000
Đến nơi bán
Búp Bê BJD 1 tháng 5 - 36cm khung người 21 Khớp Tóc Dài và Dày (tặng kèm giày) - rubi nhạt
139.000
Đến nơi buôn bán
Búp Bê BJD 24cm bao gồm Khớp dễ thương Mắt 4 chiều Mặt dễ thương Kèm đầm Phụ kiện Đẹp Đồ nghịch Cho bé bỏng Gái
169.000
Đến nơi cung cấp
Búp Bê Bjd 30cm gồm Khớp chắc chắn rằng Mặt Xinh váy Mẫu bắt đầu Búp Bê Cho bé bỏng Gái từ 2 Đến 6 Tuổi Đồ chơi Trẻ Em
45.000
Đến nơi buôn bán
Búp Bê BJD 60cm gồm Nhạc đôi mắt Nhắm Mở Kèm váy đầm Phụ kiện Xinh Đồ nghịch Cho bé bỏng Từ 2 Đến 10 Tuổi
229.000
Đến nơi buôn bán
Búp Bê BJD 16cm tất cả Khớp Kèm váy Phụ kiện Đẹp Xinh Xắn đáng yêu và dễ thương Đồ đùa Cho nhỏ bé Gái
99.000
Đến nơi bán
Búp Bê BJD Khớp Gối 60cm Áo Dài đổi mới Kèm Mấn Đội Đầu Phụ Kiện trang sức Handmade Hiếu Toys
199.000
Đến nơi bán
Búp bê BJD tỉ lệ 1/8, mong mỏi Ming Meng khớp RC
1.500.000
Đến nơi phân phối
Búp bê BJD Amy, head handmade body toàn thân Dod
1.300.000
Đến nơi cung cấp
Búp Bê BJD trái Đào 12 Khớp YL2116 12 cm doll OB11 5 inches
149.999
Đến nơi bán
Búp Bê BJD 30cm xinh tươi Váy Đẹp gồm Khớp Cử Động Đồ chơi Cho nhỏ xíu Gái Hiếu Toys
45.000
Đến nơi phân phối
Búp Bê BJD 60cm 21 khớp kèm đầm - đầm hồng
200.000
Đến nơi bán
Búp Bê BJD 28cm Bê nhỏ bé Trai phong thái Cute Đáng yêu Đồ Chơi trẻ nhỏ Hiếu Toys
99.000
Đến nơi cung cấp
Búp Bê Bjd cute Cao 30cm với 21 Khớp hoạt bát - Đồ chơi Búp Bê Công Chúa Cho nhỏ nhắn Gái - Xenia
164.900
Đến nơi phân phối
Búp Bê Bjd 30cm Khớp Xoay gửi Linh Hoạt mặt Xinh váy đầm Đẹp Đồ đùa Cho bé xíu Gái Hiếu Toys
45.000
Đến nơi phân phối
Búp bê BJD 60cm gồm 22 khớp xoay phương diện xinh
70.000
Đến nơi cung cấp
Búp bê BJD, búp bê Barbie tất cả khớp 17cm giá bán rẻ, vật dụng chơi, quà bộ quà tặng kèm theo cho nhỏ xíu gái
15.500
Đến nơi phân phối
Búp Bê Bjd đẹp tươi Cao 30cm cùng với 21 Khớp hoạt bát - Đồ đùa Búp Bê Công Chúa Cho nhỏ bé Gái - Fiona
164.900
Đến nơi bán
Búp Bê BJD 60cm 18 Khớp váy Xanh
73.000
Đến nơi phân phối
Búp Bê BJD đôi mắt Ngọc 3 chiều Với 18 Khớp Trong bộ Váy Công Chúa lắp Lánh Đáng yêu - Cao 60cm
225.000
Đến nơi buôn bán
Búp bê BJD Cao 60cm 18 Khớp trơn Khuôn phương diện Đẹp tặng kèm Kèm giày - phân phát nhạc
185.000
Đến nơi phân phối
Búp bê BJD 18 Khớp 60cm váy Hồng
180.000
Đến nơi chào bán
Búp Bê BJD 1/3 Cao 60 cm, 18 Khớp ( ko Nhạc )
175.000
Đến nơi cung cấp
Búp Bê BJD 1/3 60Cm ,18 Khớp Cao Cấp
175.000
Đến nơi cung cấp
Búp Bê BJD 1/3 18 Khớp linh hoạt Trong cái Đầm Dài dễ thương và đáng yêu - Cao 60cm
225.000
Đến nơi phân phối
Búp Bê BJD trơn tru 18 Khớp 60cm - tất cả Nhạc
180.000
Đến nơi phân phối
Búp Bê BJD Công Chúa Xinh Đẹp ( 18 khớp cao 60cm )
230.000

Thông tin hữu ích

Thông tinbúp bê BJD

Chính cái brand name đã nói lên toàn bộ về loại búp bê này. Búp bê khớp cầu có các khớp cử cồn để búp bê rất có thể tự do tạo vẻ như tín đồ thật. Cùng với đủ tư thế như ngồi, đứng, cầm chân tay, múa, thậm chí là là tập yoga...

Xem thêm: Bảng Báo Giá Gạch Xây Không Trát, Gạch Không Trát Vật Liệu Xây Dựng Viglacera

Điểm đặc biệt nhất lúc mua búp bê BJD là chúng ta có thể tự tay tạo ra con búp bê đến riêng mình cơ mà không trùng với người nào khác. Sắm cho mình 1 em búp bê BJD “Nude doll” và hoàn toàn có thể thỏa sức tự thêm ráp mắt, tóc, trang điểm, trang phục,… theo ý muốn của riêng biệt bạn.

Kích kích cỡ búp bê:

Super Dollfie – thường xuyên được hotline là SD, được biết đến là BJD lớn nhất, đứng cao khoảng tầm 60 hoặc 70cm, tỷ lệ ⅓. Mini Super Dollfie – ở bên cạnh SD là MSD, hay cao 40 cm, xác suất 1/4. Với size này, đấy là kích thước được ưa chuộng hơn cả. Tinies – là các loại kích thước nhỏ nhất. Tinies đứng cao 30cm hoặc phải chăng hơn, phần trăm 1/6.

Ai rất có thể chơi búp bê BJD?

Búp bê hơi xinh đẹp và dễ dàng chuyển đổi trang phục với kiểu dáng, vày đó, phù hợp với những trẻ em đam mê sáng tạo. Hoặc hoàn toàn có thể dùng để trang trí phòng để ngủ thêm nhộn nhịp hơn. Sát bên đó, búp bê còn là một quà khuyến mãi đầy ý nghĩa sâu sắc cho các bé.

Giá Búp bê BJD new nhất

Búp Bê BJD Công Chúa 60cm rất Xinh Với hàng Mi quanh co giá 159.000₫Búp Bê Bjd khung người Trắng Hồng Cao 60cm 21 Khớp tất cả Mi Mắt giá bán 159.000₫BÚP BÊ BJD 12 CUNG HOÀNG ĐẠO 30CM BIẾT NHẮM MẮT 13 KHỚP LINH HOẠT giá bán 300.000₫BÚP BÊ BJD MẮT 4d 30CM CỬ ĐỘNG CÁC KHỚP HÀNG HỘP CAO CẤP giá 89.000₫Búp Bê Bjd Trang Điểm Đầy Đủ 12 khớp 15cm -BJD 1/8 Mắt 3d Mini Dolls giá chỉ 39.999₫búp bê bjd - thân 11 khớp mắt 3d giá 39.600₫Búp Bê BJD 21khớp 36cm Kèm đầm ADHshop - mẫu 1 giá bán 135.000₫Búp Bê BJD 21khớp 36cm Kèm đầm ADHshop - mẫu 6 giá 140.000₫búp bê bjd - thân 11 khớp mắt 3 chiều - Trắng giá chỉ 39.200₫Búp Bê Bjd, bộ đồ chơi búp barbie bê công chúa loai đẹp mắt cho nhỏ xíu gái có vương niệm Cao 30cm - Babibo Kids giá bán 149.000₫

Có thể chúng ta quan tâm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *